Miercuri, 27 Februarie

Nota de Fundamentare - HG nr. 108/27.02.2019

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și  pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al  acesteia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Secțiunea 1  Titlul prezentului act normativ

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și  pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia

Secțiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale. Cultura de usturoi are un potențial nevalorificat pe deplin în sensul existenței unor premise care să ofere producătorilor posibilitatea  funcționării în condiții de piață echitabile în context concurențial.

 În România, suprafața cultivata cu usturoi în anul 2017 a fost de 9.974 hectare, obținându-se o producție de 55.673 tone. Majoritatea suprafețelor sunt exploatate de către micii fermieri constituiți în  ferme de familie.

 În perioada 2010-2017, trendul general al producției a fost descrescător. În anii 2016 și 2017 producția de usturoi a înregistrat un declin. Comparativ cu anul 2010, în anul 2017 producția  de usturoi a scăzut cu 11,5 mii tone.

Județele cu cele mai mari suprafețe cultivate cu usturoi sunt: Botoșani, Dolj, Iași, Mehedinti, Suceava, Teleorman, Timis.

 În urma analizei datelor comunicate de direcțiile pentru agricultură județene a rezultat o suprafața medie a exploatației de 0,22 ha.

Circa 62% din totalul exploatațiile cultivate cu usturoi au dimensiuni cuprinse între 0.004 ha și 1 ha.

La nivelul României, consumul de legume mediu anual pe locuitor se situează în jurul valorii de 155,9 kg, din care consumul de usturoi anual/cap de locuitor reprezinta 2,2 kg, respectiv 1,41 % din consumul total de legume.

Deficitul de producție la cultura de usturoi cultivat în câmp se datorează costurilor mari de producție, deficitului de sămânță din soiuri autohtone, lipsa gamei de mașini și utilaje necesare aplicării tehnologiei precum și slaba asociere a producătorilor agricoli.

Lipsa spatiilor destinate condiționării (sortare, ambalare etc.) si păstrării corespunzătoare a usturoiului, a creat dificultati în valorificarea producției către piață, ceea ce a condus la creșterea importului de usturoi.

 Principalele țări UE ce realizează schimburi comerciale cu usturoi sunt: Olanda, R. Ceha, Spania, Ungaria, Germania, Grecia, Franta, Polonia, Bulgaria.

Țările importatoare de usturoi  sunt:  Turcia, China, Egipt,  Moldova.

 La nivelul anului 2017 nivelul maxim al schimburilor comerciale cu usturoi s-a evidentiat în lunile iulie-august, iar la nivelul țărilor terțe nivelul maxim a fost atins în lunile aprilie-mai-iunie. Ponderea importurilor din țări terțe este de 3% din totalul schimburilor comerciale pentru anul 2017.

La nivelul anului 2017, schimburile comerciale cu usturoi provenit din țări ale Uniunii Europene și țări terțe  au fost  de 6.095,26  tone.

Pentru a se asigura necesarul de consum al populației trebuie menținute suprafețele dedicate acestei culturi, motivarea producătorilor existenți să nu abandoneze această cultură, precum și încurajarea fermierilor noi să cultive usturoiul în zonele cu tradiție.

Cultura usturoiului se pretează foarte bine pentru cei care dețin suprafețe mici cultivate cu legume, pentru fermele de familie și pentru membri formelor asociative, respectiv cooperative agricole, grupuri și organizații de producători.

Producătorii agricoli s-au adresat ministerului pentru susținerea produsului usturoi, răspunzând astfel și dorinței consumatorului de a avea acces la produse de calitate.

În urma consultărilor cu formele asociative reprezentative din sector, precum și în  urma întâlnirilor ce au avut loc în perioada 2017-2018 cu producătorii agricoli cultivatori de usturoi s-a stabilit că usturoiul este un produs deficitar și trebuie susținută cultivarea acestuia printr-o formă de sprijin.

Prin promovarea prezentului act normativ se asigură menținerea suprafețelor cultivate cu usturoi, a nivelurilor de producție, a locurilor de muncă în zona rurală, precum și încurajarea fermierilor de a cultiva în continuare această cultură.

Totodată, producătorii agricoli cultivatori de usturoi sunt stimulați să se constituie în structuri asociative în vederea facilitării accesului membrilor la mijloacele tehnice, dar și creșterea puterii de negociere pentru reducerea costurilor cu imputurile utilizate în culturile de usturoi.

De asemenea, în Programul de Guvernare, la capitolul Politici agricole și de dezvoltare rurală este prevăzut programul de susținere pentru produse deficitare.

În acest sens a fost elaborat prezentul act normativ.

1.1. Transpunere/creare cadru pentru aplicare legislație comunitară. Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe