Marți, 04 Decembrie

Nota de Fundamentare -HG nr.1200/04.12.2012

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Hotărârea Guvernului nr. 1200/2012
privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Transport


Secţiunea 1
Titlul actului normativ

HOTĂRÂREA GUVERNULUI privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Transport


Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Prin scrisoarea din 3 august a.c., Comisia Europeană (CE) – DG REGIO a informat autorităţile naţionale asupra constatării unor deficienţe grave ale sistemelor de management şi control a fondurilor europene şi, în special, în ceea ce priveşte verificarea procedurilor de achiziţii publice derulate de către beneficiarii de fonduri structurale. Aceste constatări au fost formulate atât de către auditorii Comisiei Europene, cât şi de cei ai Autorităţii de Audit.
În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, DG REGIO a propus aplicarea unor corecţii financiare procentuale la nivel de program operaţional/axă prioritară/beneficiar/domeniul major de intervenţie, corecţii care afectează toate contractele economice pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011. Data de 1 octombrie reprezintă data de la care Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice evaluează anunţurile de participare înainte de publicarea acestora în SEAP, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.g1 din Hotărârea de Guvern nr.801/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
Programele operaţionale afectate de această măsură sunt: Programul Operaţional Sectorial Transport (POST), Programul Operaţional Regional(POR) şi Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) şi Programul Operaţional Sectorial Mediu.
Astfel, în ceea ce priveşte Programul Operaţional Sectorial Transport, (CE) solicită aplicarea unor corecţii financiare de 20% pentru contractele de achiziţie publică finanţate din Axa Prioritară 1 - beneficiari CNADNR SA și CNCF ”CFR” SA şi Axele Prioritare 2 și 3 - beneficiar CNCF ”CFR” SA, lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011, după cum urmează:
- pentru cheltuieli deja certificate, corecţia se va aplica imediat, cu ocazia primei declaraţii de cheltuieli transmisă CE, prin diminuarea sumelor deja certificate, respectiv prin aplicarea decertificării;
- pentru cheltuieli care se vor declara CE în prezent şi viitor, corecţia se aplică progresiv, prin deduceri definitive, atâta timp cât în declaraţiile de cheltuieli vor fi cuprinse cheltuieli generate de contractele penalizate.

Acceptarea de către autorităţile române a aplicării acestor corecţii financiare va permite ca sumele astfel disponibilizate să poată fi reutilizate în cadrul programului operaţional respectiv, pentru finanţarea altor proiecte decât cele pentru care se aplică deja corecţia financiară respectivă.

2. Schimbări preconizate:

Aprobarea Metodologiei privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007 – 2013, aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, denumit în continuare SEAP, înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante, finanţate din Axa Prioritară 1 "Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE"- beneficiari Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, denumită în continuare CNADNR SA și Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” SA, denumită în continuare CNCF „CFR” SA, Axa Prioritară 2 "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport" – beneficiar CNCF ”CFR” SA şi Axa Prioritară 3 "Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor" – beneficiar CNCF ”CFR” SA ale Programului Operaţional Sectorial Transport.
Aprobarea informării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a serviciilor Comisiei Europene cu privire la acceptarea de către autorităţile române a corecţiei financiare de 20% care se aplică la nivelul Axei Prioritare 1 - beneficiari CNADNR SA și CNCF ”CFR” SA şi Axelor Prioritare 2 și 3 - beneficiar CNCF ”CFR” SA ale Programului Operaţional Sectorial Transport, pentru cheltuielile aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011.
Aprobarea procentului utilizat pentru stabilirea sumelor de decertificat şi a deducerilor procentuale definitive în valoare de 20% pentru cheltuielile certificate până în prezent, respectiv pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei Europene, până la finalul perioadei de programare, aferente contractelor de achiziţie publică a căror procedură de atribuire a fost lansată în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011.
Aprobarea valorii sumei pentru care se aplică decertificarea definitivă aplicată asupra sumelor certificate până la data de 30 iunie 2012, dată de la care nu au mai fost transmise declaraţii de cheltuieli către Comisia Europeană.

3. Alte informaţii

Neadoptarea acestui act normativ poate determina suspendarea Programului Operaţional Sectorial Transport de către CE, în baza art. 92 alin. (1) lit.b) din Regulamentul Consiliului CE nr.1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu consecinţe puternic negative asupra bugetului naţional, din cauza riscului de dezangajare automată la sfârşitul anului 2012 a unor sume importante din cadrul Programului Operaţional Sectorial Transport.
Reglementările prevăzute în acest act normativ permit transmiterea declaraţiilor de cheltuieli la Comisia Europeană şi creşterea şanselor de rambursare a fondurilor de la Comisia Europeană înainte de sfârşitul anului 2012.
De asemenea, neaplicarea corecţiei financiare de către autorităţile române dă dreptul Comisiei Europene de a aplica procentul de 20% corecţie financiară, în baza art. 99 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, prin emiterea unei note de debit şi a unei Decizii a Consiliului privind reducerea sumelor alocate României, iar astfel suma rezultată se va pierde definitiv din alocarea programului, nemaiputând fi utilizată de către statul membru.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe