Miercuri, 12 Aprilie

Nota de Fundamentare - HG nr. 219/12.04.2017

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 219/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

Secţiunea 1 - Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE  privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. Termenul de intrare în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, este 21 aprilie 2017.

Conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016, aplicațiile SUMAL reglementate de această hotărâre ar trebui testate în termen de 100 de zile de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial al României.

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea, dezvoltarea, funcţionarea şi administrarea SUMAL. Dezvoltarea este asigurată în baza contractului nr. 5613/17.08.2016 încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de achizitor și S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L., în calitate de prestator, având ca termen de finalizare data de 17 noiembrie 2016.

Prevederile contractului 5613/17.08.2016 nu au fost respectate. Astfel, potrivit prevederilor contractuale, până la data de 29.03.2017, situația modulelor recepționate parțial în cadrul contractului  se prezintă astfel:

În prezent, stadiul recepționării aplicațiilor SUMAL cuprinse în caietul de sarcini asumat de dezvoltator este:

-SUMAL Amenajament:    în curs de recepționare;

-SUMAL Ocol-calcul APV: recepționat;

-SUMAL Marcare:  recepționat platforma Android, în curs de recepționare pentru platformele iOS, Windows mobile;

-SUMAL Admin:            recepționat;

-Portalul Satelitar:          recepționat;

-WoodTracking:                       recepționat numai platforma Android; în curs de recepționare pentru platformele iOS, Windows mobile;

-iWoodTracking:                     recepționat platforma Android, în curs de recepționare pentru platformele iOS, Windows mobile;

-Raportari:                      se dezvoltă în perioada de pilotare.

În acest context, punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1004/2016 nu poate fi realizată, fiind condiționată de funcționarea corespunzătoare a aplicațiilor informatice din SUMAL.

La analiza comparativă a prevederilor Caietului de sarcini cu prevederile articolelor din Hotărârea Guvernului nr. 1004/2016 s-a constatat că reglementările nu concordă în totalitate cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, unele reglementări fiind cuprinse în faza de dezvoltare, altele nu.

Conform prevederilor art. 5 alin. (4) lit. l) și art. 15 alin. (2) lit. b) din Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1004/2016 există și posibilitatea generării și emiterii avizelor de însoţire a materialelor lemnoase în format PDF direct cu device-ul mobil, dar în specificațiile din caietului de sarcini aferent contractului de dezvoltare și în dezvoltarea realizată nu există această obligație, respectiv realizare.  

 În aceste condiții, se prorogă termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1004/2016 cu 6 luni. Prorogarea termenului are în vedere următoarele:

   - 30 de zile pentru receptia tuturor modulelor;

   - 10 zile necesare  elaborării și aprobării ordinului privind testarea SUMAL și pentru încheierea de convenții cu administratorii de fond forestier, operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră și amenajarea pădurilor;

   - 100 zile pentru testarea efectivă;

   - 40 zile pentru eventuale modificări și completării ale Hotărârii Guvernului nr. 1004/2016, în funcție de rezultatele testării SUMAL.  

1.1. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia. Actul normativ nu se referă la acest subiect. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe