Joi, 25 Mai

Nota de Fundamentare - HG nr. 377/25.05.2017

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 377/2017 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizației Națiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegațiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferința Organizației Națiunilor Unite la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017

Secţiunea 1 - Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizației Națiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegațiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferința Organizației Națiunilor Unite la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. La 14 decembrie 1955, Adunarea generală a ONU a decis, prin rezoluţia A/RES/995 (X), primirea României în ONU, alături de alte 15 state.

În această calitate, România, prin prezenţa sa în diferite organe ale ONU, inclusiv Consiliul de Securitate, are posibilitatea de a participa la procesul decizional din cadrul Organizaţiei mondiale, cu influenţe asupra situaţiei internaţionale la nivel global şi în zone geografice apropiate.

În ceea ce privește Consiliul de Securitate, acesta este investit cu răspunderea principală de menținere a păcii și securității internaționale fiind format din 5 membrii permanenți (SUA, Marea Britanie, Franța, Rusia, China) și 10 membrii nepermanenți aleși de Adunarea Generală a ONU pe perioade de câte 2 ani, în fiecare an fiind aleși câte 5 dintre ei. Consiliul exercită 2 grupe de atribuții principale și anume: atribuții pentru soluționarea pașnică a diferendelor internaționale prin mijloace prevăzute în Capitolul VI din Carta ONU și atribuții care impun măsuri de constrângere, fără folosirea forței armate ori cu folosirea acesteia, în cazurile în care Consiliul stabilește existenta unor ,,amenințări împotriva păcii”, ,,încălcări ale păcii” si ,,acte de agresiune”.

Obținerea de către România a mandatului de membru nepermanent în Consiliul de Securitate ONU, pentru perioada 2020-2021, reprezintă un obiectiv important de politică externă al României, inclus în Programul de guvernare 2017-2020.

Calitatea de membru ales al Consiliului de Securitate ONU reprezintă cea mai înaltă confirmare a capacității unui stat de a contribui la menținerea păcii și securității internaționale și de a promova soluții la provocările complexe ale lumii contemporane.       

Totodată, apartenența la Consiliul de Securitate ONU aduce atât avantaje simbolice, de prestigiu, cât și oportunități concrete de securizare a unor interese strategice și de afirmare a unor proiecte în domenii de interes global și regional. Pe parcursul celor doi ani de mandat, membrii Consiliului de Securitate ONU sunt chemați să contribuie direct la formularea deciziilor forului suprem în materie de pace și securitate, ceea ce oferă acestora o vizibilitate unică la nivel mondial. Nu în ultimul rând, interacțiunea directă a membrilor Consiliului de Securitate ONU contribuie la construcția de noi parteneriate și la consolidarea celor existente.

În perioada 5-9 iunie 2017 va avea loc la sediul ONU din New York Conferința ONU la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, eveniment care va coincide cu Ziua Mondială a Oceanelor.

Scopul acestei Conferințe este de a reprezenta un semnal pentru stoparea poluării oceanelor şi mărilor, prin implicarea tuturor țărilor participante în vederea identificării de soluții.

Conferința va urmări: identificarea metodelor de implementare a Obiectivului de dezvoltare durabilă 14; continuarea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14 pe baza parteneriatelor existente și stimularea creării de noi parteneriate de succes;implicarea tuturor factorilor interesați, aducând împreună Guverne, sistemul Națiunilor Unite, alte organizații interguvernamentale, instituții financiare internaționale, organizații non-guvernamentale, organizații ale societății civile, mediul academic, sectorul privat, organizații non-profit în vederea analizării provocărilor, oportunităților și măsurilor necesare a fi adoptate pentru implementarea Obiectivului de dezvoltare durabilă 14; schimbul de experiență privind implementarea Obiectivului de dezvoltare durabilă 14 la nivelul național, regional și internațional.

Pe de altă parte, conferința va contribui la procesul de monitorizare și revizuire a Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă prin furnizarea unei contribuții pentru sesiunea anuală a la Forumului ONU la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă (ONU, New York, 10 – 19 iulie 2017), în concordanță cu rezoluțiile 67/290 din 9 iulie 2013, 70/1 din 25 septembrie 2015 și 70/299 din 29 iulie 2016, pentru implementarea Obiectivului de dezvoltare durabilă 14, inclusiv în ceea ce privește oportunitatea de întărire a acestui proces.

 Președintele Adunării Generale a ONU, Peter Thomson a adresat domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele României, o scrisoare prin care este reiterată solicitarea ca România să aloce o contribuție voluntară la Conferința ONU la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă care va avea loc la New York, în perioada 5-9 iunie 2017.

 România intenționează să își depună candidatura pentru un loc de membru ne-permanent în Consiliul de Securitate ONU pentru perioada 2020-2021, iar sprijinul statelor mici insulare în curs de dezvoltare este foarte important în acest proces.

Având în vedere importanța deosebită a acestei conferințe pentru statele mici insulare în curs de dezvoltare și interesul României de a atrage sprijinul acestor state pentru candidatura la un loc de membru ne-permanent în Consiliul de Securitate ONU se propune plata unei contribuţii voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizației Națiunilor Unite, în sumă totală de 10 mii dolari, pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegațiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferința Organizației Națiunilor Unite la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017.

Plata sumei reprezentând echivalentul în lei a 10 mii dolari, la cursul BNR din data plății, se suportă din bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor pe anul 2017, capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.02.01 «Contribuții și cotizații la organisme internaționale».

 1.1 În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.  Actul normativ nu se referă la acest subiect. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe