Miercuri, 13 Iunie

Nota de Fundamentare - HG nr.421/13.06.2018

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Secţiunea 1.Titlul actului normativ

HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Secţiunea a 2-a.Motivul emiterii actului normativ

Prin  Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020, Guvernul României îşi propune "creşterea economică şi consolidarea sustenabilităţii fiscal-bugetare prin majorarea semnificativă a investiţiilor".

Având în vedere prevederile:

- art. 54 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 187 din 26.06.2014,

- Comunicării Comisiei privind ajutoarele de stat pentru filme şi alte opere audiovizuale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 332 din 15.11.2013,

- Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Descrierea situaţiei actuale. România deţine un potenţial cinematografic însemnat, beneficiind de cineaşti foarte talentaţi, locuri de filmare variate şi ofertante, cinematografia românească bucurându-se de o imagine pozitivă, ca urmare a recunoaşterii internaţionale din ultimii ani. Preocuparea statului în acest domeniu urmăreşte stimularea şi susţinerea producţiei de filme, prin încurajarea iniţiativei private în domeniile creaţiei, finanţării, producţiei, distribuirii şi exploatării filmelor romaneşti sau realizate cu participare românească.

Obiectivele generale ale statului în sectorul cinematografiei urmăresc susţinerea industriei cinematografice româneşti pentru a-şi întări competitivitatea pe plan internaţional şi revigorarea reţelei cinematografice naţionale, prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea acestora în circuitul mondial de valori, dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale.

2. Schimbări preconizate. Prin acordarea ajutoarelor de stat se urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale;
susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone;  
crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe;
promovarea identităţii culturale naţionale şi a minoritaţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori;
sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului.

Prezenta schemă de ajutor de stat are caracter multianual şi se derulează până la 31 decembrie 2020, acoperind maxim 45% din cheltuielile eligibile pentru producţia de film efectuate pe teritoriul României.

Prezenta schemă de ajutor de stat se acordă în condiţiile prezentei hotărâri, astfel:

Alocări financiare nerambursabile în cuantum de 35% din totalul cheltuielilor eligibile cu achiziţia, închirierea, fabricarea de bunuri şi/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film şi producţie de film în România precum şi cu onorariile, salariile şi alte plăţi către persoane fizice aferente implementării proiectului;
Alocări financiare nerambursabile în cuantum 10% peste alocarea de bază, cu condiţia promovării turistice a unei zonei geografice, a unui oraş sau a României în cadrul aceleaşi producţii cinematografice;

3.Alte informaţii. Nu este cazul. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe