Joi, 23 August

Nota de Fundamentare - HG nr.630/23.08.2018

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 630/2018 privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente programului de înzestrare ,,Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”

Secţiunea 1.Titlul prezentului act normativ

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea circumstanțelor şi a procedurii specifice aferente programului de înzestrare ,,Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”

Secţiunea a 2-a.Motivul emiterii prezentului act normativ

1. Descrierea situației actuale. În prezent, regiunea extinsă a Mării Negre este caracterizată de acțiunile de încălcare a normelor de drept internațional, prin punerea în discuţie a ordinii internaționale, conservarea conflictelor înghețate şi intensificarea prezenței militare.

Forțele navale române, pentru îndeplinirea misiunilor specifice în acest context politico-militar, trebuie să dispună de o structură de forţe modernă, credibilă şi echilibrată în raport cu forţele navale ale celorlalte state riverane Mării Negre.

Pentru apărarea zonelor costiere şi de litoral împotriva ameninţărilor navelor de suprafaţă este necesară existenţa în cadrul forţelor navale a unei capabilităţi credibile de disuasiune care să permită executarea acţiunilor de luptă în timp oportun, de pe întreg întinsul litoralului naţional, din poziţii prestabilite sau neamenajate, ziua sau noaptea şi indiferent de condiţiile hidro-meteorologice. O astfel de capabilitate o constituie sistemul de instalaţii mobile de lansare a rachetelor antinavă.

În momentul actual, forţele navale române au în înzestrare un sistem de patru instalaţii mobile de lansare cu o vechime de peste 30 de ani, de provenienţă ex-sovietică, care sunt depăşite din punct de vedere operaţional şi tehnic, cu interoperabilitate limitată în raport cu navele şi tehnica de luptă a altor state membre NATO care ar putea acţiona în spaţiul Mării Negre/pe teritoriul naţional, având resursa de viaţă epuizată şi dotare cu echipamente şi tehnică de provenienţă estică, a căror modernizare nu este fezabilă.

În aceste condiţii, dotarea forţelor navale române cu un sistem de instalaţii mobile de lansare nou, modern, interoperabil cu navele care urmează să intre în dotarea Forţelor Navale şi cu cele din dotarea altor state membre NATO, adaptat misiunilor actuale, constituie o necesitate esenţială ce va trebui satisfăcută în cel mai scurt timp posibil. Prin această dotare, luându-se în considerare durata de viaţă a sistemului de aproximativ 20 de ani, care poate fi prelungită ulterior prin modernizări succesive, se asigură forţelor navale române certitudinea operaţională necesară pentru îndeplinirea corespunzătoare a misiunilor specifice pe termen mediu şi lung.

Dintre misiunile care vor fi îndeplinite de acest sistem de instalaţii mobile de lansare, precizăm:

distrugerea/neutralizarea navelor de suprafaţă din compunerea grupărilor navale ale inamicului;
distrugerea navelor de desant şi a mijloacelor de debarcare ale inamicului pe timpul apropierii de litoral;
distrugerea/neutralizarea navelor de transport ale inamicului;
acoperirea bazelor, porturilor, raioanelor de dislocare, a navelor şi căilor de navigaţie costiere împotriva loviturilor inamicului dinspre mare;
asigurarea intrării/ieşirii în/din porturi a navelor de suprafaţă şi a submarinelor proprii;
acoperirea navelor proprii pe timpul executării diferitelor misiuni în raioane maritime (minare, dragare, căutare antisubmarin);
acoperirea barajelor de mine proprii în limitele zonei de nimicire;
respingerea incursiunilor navelor de suprafaţă inamice în raioane maritime;
executarea cercetării radiotehnice în folosul eşalonului superior.

Sistemul de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă va acţiona ca unitate de luptă într-o grupare de forţe sau izolat. În cadrul grupării de forţe acţiunea va consta în executarea de lovituri şi atacuri în scopul distrugerii/neutralizării navelor de suprafaţă inamice pătrunse în zona de responsabilitate a Forţelor Navale şi interzicerea pătrunderii acestora pe comunicaţiile maritime şi fluviale proprii, acţiune dusă în cooperare cu unităţi de fregate, corvete multifuncţionale, nave purtătoare de rachete şi torpile, nave antisubmarin, nave dragoare, nave puitoare de mine, nave purtătoare de artilerie, submarine, scafandri de luptă. În funcţie de situaţia tactică, aceste acţiuni de luptă ale sistemului pot fi duse şi izolat, pe baza datelor furnizate de senzorii proprii sau a celor furnizate de către eşalonul superior.

Achiziţiile realizate de Ministerul Apărării Naţionale urmăresc asigurarea securităţii aprovizionării şi a protejării informaţiilor sensibile, cu accent pe concentrarea, eficientizarea şi consolidarea capacităţilor de mentenanţă a tehnicii militare şi securizarea capacităţilor tehnologice naţionale realizate în urma derulării achiziţiilor de tehnică militară.

Având în vedere interacţiunea dintre sistemul de planificare, programare, bugetare şi evaluare, sistemul de emitere a cerinţelor şi sistemul de management al achizițiilor pentru apărare, la nivelul Ministerului Apărării Naționale au fost întocmite şi aprobate:

Documentul cu Nevoile Misiunii (întocmit de Statul Major al Forţelor Navale), aprobat prin Hotărârea nr. 220/29.03.2016 de către CSC;
Studiul de concept (întocmit de CCSFN, A2943, din 14.09.2016), a cărui sinteză a fost validată prin Hotărârea nr. 243/21.09.2016 de către CSC;
Documentul cu Nevoile Misiunii actualizat (întocmit de Statul Major al Forţelor Navale), aprobat prin Hotărârea nr. 310/27.09.2017 de către CSC;
Documentul cu Cerințele Operaționale actualizat (întocmit de Statul Major al Forțelor Navale) aprobat prin Hotărârea nr. 333/06.03.2018 de către CSC;
Anexa la Studiul de concept privind actualizarea informațiilor de cost la studiu de concept SIML, din data de 13.03.2018 (întocmită de CCSFN, cu nr. MI-164-3);
Strategia de achiziţie şi Baza programului de achiziţie, aprobate prin Memorandumul pentru decizia achiziţiei nr. 363 din 16.03.2018, de către CODA.

Potrivit Strategiei de achiziție, Bazei programului de achiziție, precum și Anexei la Studiu de concept privind actualizarea informațiilor de cost la studiu de concept SIML, valoarea estimată pentru un ,,Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă” este de minimum 137 milioane de euro (fără TVA), sens în care s-a prevăzut cerința privind capacitatea profesională ca, operatorul economic candidat să fi livrat, începând cu anul 2000 și până la data depunerii candidaturilor, SIML, inclusiv rachetele antinavă aferente, de cel puțin această valoare.

Pentru Armata României este fundamental ca operatorul economic căruia îi va fi atribuit contractul multianual să realizeze pe teritoriul național, o infrastructură de producție/asamblare/testare/mentenanță, în domeniul militar, la nivelul unui operator economic cu capital majoritar sau integral de stat din industria națională de apărare, autorizat și înscris în registru în condițiile legii, în care să se execute:

integrarea de elemente componente ale Sistemului de instalații mobile de lansare rachete antinavă;
operațiuni de mentenanță pe ciclul de viață al sistemului și rachetelor antinavă, astfel încât, în situații de criză și război, să nu fie necesară trimiterea acestora în afara teritoriului național;
implementarea unor soluţii viitoare de modernizare pentru SIML.

 Această infrastructură de producție/asamblare/testare/mentenanță aflată pe teritoriul naţional va fi în măsură să execute lucrările de mentenanţă a sistemelor pe durata de viaţă a acestora, asigurându-se o creştere considerabilă a securităţii aprovizionării pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război. Prin operaţiunile compensatorii aferente contractului se urmăreşte realizarea pe teritoriul naţional a unei infrastructuri de producție/asamblare/testare/mentenanță, în domeniul militar, la nivelul unui operator economic cu capital majoritar sau integral de stat, conform prevederilor de mai sus.

Sunt avute în considerare, cumulativ, cel puţin, următoarele elemente:

eliminarea riscului ca în cazul unei situaţii de criză internaţională sau chiar regională, realizarea sistemului să fie întreruptă/perturbată sau chiar sistemul finalizat să fie blocat într-un stat străin ori să nu se permită tranzitarea unor căi rutiere, feroviare sau maritime, din motive diplomatice, politice, militare sau de orice altă natură;
eliminarea riscurilor aferente integrării sistemului, prin supravegherea/controlul îndeaproape al activităţilor specifice desfăşurate pe teritoriul naţional;
transferul de tehnologie pentru mentenanţa sistemului, precum şi includerea acestei tehnologii în inventarul de capabilităţi tehnologice la mobilizare;

Astfel, prin realizarea în România a lucrărilor de integrare a sistemului se constituie infrastructura şi expertiza la nivel naţional pentru executarea lucrărilor de integrare şi de mentenanţă a echipamentelor pe durata ciclului de viaţă, în timpul cel mai scurt, în volum complet, cu respectarea cerinţelor de calitate conform standardelor NATO, pe timp de pace, dar şi în situaţii de criză şi la război, asigurându-se securitatea aprovizionării cu privire la aceste activităţi.

Având în considerare situaţia regională de securitate din zona Mării Negre şi misiunile specifice ale forţelor navale române, pentru Armata României este esenţial ca, în funcţie de sumele alocate prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, capabilitatea prevăzută în programul de înzestrare „Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă” să fie disponibilă în termenul cel mai scurt posibil. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

  • Galerie foto

    Galerie foto

    Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

    Află mai multe
  • Comunicate de presă

    Comunicate de presă

    Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

    Află mai multe
  • Guvernare

    Guvernare

    Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

    Află mai multe
  • Posturi vacante

    Posturi vacante

    Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

    Află mai multe
  • Cabinetul de miniștri

    Cabinetul de miniștri

    Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

    Află mai multe