Marți, 19 August

Nota de Fundamentare -HG nr.698/19.08.2014

Fișiere atașate

OTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 698/2014 privind recunoașterea Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” ca fiind de utilitate publică

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” a solicitat recunoaşterea statutului de utilitate publică, adresând Guvernului României o cerere în acest sens, conform prevederilor art. 39 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, la care a anexat documentele prevăzute de art. 39 alin. (11) din acelaşi act normativ şi de Metodologia de aplicare a Criteriilor specifice privind recunoaşterea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor care desfăşoară activităţi din sfera de competenţă a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.

Având în vedere faptul că activitatea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” se circumscrie sferei de competenţă a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, solicitarea acesteia a fost transmisă instituţiei în cauză, spre analiză.

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor a analizat documentele transmise de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” şi a constatat că în cei 23 de ani de funcţionare, activitatea acesteia s-a concretizat în identificarea, îngrijirea şi ocrotirea monumentelor şi operelor comemorative de război, cultivarea în rândul populaţiei a dragostei şi a ataşamentului faţă de Patrie şi idealurile sacre ale poporului român, a respectului faţă de simbolurile naţionale, a sentimentelor de recunoştinţă şi de cinstire a înaintaşilor noştri, care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, a independenţei, integrităţii şi suveranităţii naţionale.

Printre cele mai importante realizări ale Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” se numără inventarierea mormintelor şi operelor comemorative de război, acordarea denumirii a 6 staţii CFR, iar cu sponsorizări obţinute de asociaţie s-au procurat 800 kg de cupru care s-au folosit la realizarea de către sculptorii Studioului de Arte Plastice al Armatei a unor basoreliefuri cu diametrul de 100 cm cu chipul eroilor naţionali, generalii Eremia Grigorescu, Nicolae Dăscălescu, Gheorghe Avramescu, mareşalul Constantin Prezan, generalul Traian Moşoiu şi sublocotenent Ecaterina Teodoroiu. O altă importantă activitate a fost reluarea activităţii revistei „România Eroică” serie nouă, din anul 1997, revista fiind fondată în anul 1920 de către Regina Maria şi Patriarhul Miron Cristea, preşedintele executiv al Societăţii Cultul Eroilor, tehnoredactarea fiind asigurată de trustul de presă al armatei (5000 de exemplare).

Precizăm că Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 38 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, în vederea recunoaşterii statutului de utilitate publică.

Prin obiectul său de reglementare, prezentul act normativ nu are impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, ori asupra bugetului general consolidat, motiv pentru care  acesta a fost elaborat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările și completările ulterioare.

Menţionăm faptul că, pentru prezentul act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită prin prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

Proiectul prezentului act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 905/2014.

 

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind recunoașterea Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” ca fiind de utilitate publică.

 

 

 

Ministrul apărării naționale - Mircea Dușa

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe