Vineri, 09 Nov

Nota de Fundamentare - HG nr.900/09.11.2018

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 900/2018 privind aprobarea licenţei de concesiune nr. 18.174/2015 a activităţii miniere de exploatare a minereului de cupru cu conţinut de aur în perimetrul ROVINA, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

şi  Societatea Comercială SAMAX ROMÂNIA - S.R.L.

 

Secţiunea 1. Titlul actului normativ.

Hotărâre privind aprobarea licenţei de concesiune nr. 18.174/2015 a activităţii miniere de exploatare a minereului de cupru cu conţinut de aur în perimetrul ROVINA, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

şi  Societatea Comercială SAMAX ROMÂNIA - S.R.L.

 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ.

 

1. Descrierea situaţiei actuale

           Prezentul act normativ, prin conţinutul său, are drept scop, în executarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea intrării în vigoare a licenţei de concesiune pentru exploatarea resurselor minerale din zăcământul de minereu de cupru cu conţinut de aur în perimetrul ROVINA, localităţile Crişcior, Buceş şi Bucureşci, judeţul Hunedoara, şi supunerea acestei activităţi miniere de exploatare, normelor şi regulilor instituite prin Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

          Societatea Comercială SAMAX ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în sat Crişcior, str. Calea Zarandului nr. 146, judeţul Hunedoara, având în concesiune şi desfăşurând lucrări autorizate de explorare geologică a minereului de cupru cu conţinut de aur în perimetrul ROVINA, judeţul Hunedoara (Licenţa de explorare nr. 6386/2005), ca urmare a finalizării acestei activităţi de explorare a beneficiat de prevederile art. 17 alin. (1) şi art. 18 alin. (2) lit. a), a îndeplinit condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a fost îndreptăţită să solicite concesiunea activităţii miniere de exploatare a minereului de cupru cu conţinut de aur din acest perimetru, care constituie obiectul aprobării prezentului proiect de act normativ. 

        Resursa minerală (minereul de cupru cu conţinut de aur), din perimetrul ROVINA, care face obiectul Licenţei de exploatare nr. 18174/2015, a fost descoperită în baza cercetărilor proprii efectuate de titular în cadrul Licenţei de explorare nr. 6386/2005, respectându-se condiţia prevăzută de art. 18 alin. (2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003.

           Perimetrul ROVINA, judeţul Hunedoara a fost autorizat de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, conform art. 4 alin. (3) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în acest sens fiind aprobată fişa perimetrului de exploatare ROVINA, judeţul Hunedoara, nr. 4070-26.

           În consecinţă, s-a negociat şi încheiat licenţa de concesiune nr. 18.174/2015 de exploatare a minereului de cupru cu conţinut de aur din perimetrul ROVINA,  judeţul Hunedoara.

           Licenţa de concesiune nr. 18174/2015 a fost resemnată în data de 23.05.2018 pentru soluţionarea obiecţiunilor transmise de Ministerul Mediului şi în data de 06.08.2018 pentru soluţionarea obiecţiunilor transmise de Ministerul Justiţiei.

Urmare a adreselor Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri nr. 2550 din 13.02.2017 şi nr. 4177 din 16.03.2017, prin care era semnalată o suprapunere a perimetrului de exploatare cu perimetrul de protecţie sanitară şi perimetrul de protecţie hidrogeologică pentru drenul de la Criscior-Brad, s-a constituit o zonă de excludere, în care sunt interzise activităţile miniere, în suprafaţă de 1,078 kmp.

Conform art. 39 alin. 1 lit b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia să elaboreze, pe baza licenţei, înaintea începerii şi pe parcursul activităţilor miniere, documentaţiile tehnice şi economice pentru realizarea acestora şi documentaţiile în vederea obţinerii acordului/autorizaţiei de mediu conform legislaţiei de mediu în vigoare şi să le supună avizării autorităţii competente.

Documentaţiile în baza cărora a fost acordată licenţa sus-menţionată nu au termen de valabilitate. Activităţile miniere se vor derula în baza unor avize anuale emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

Datorită diverselor solicitări a O.N.G.-urilor, fundaţiilor şi a societăţii civile, care au necesitat soluţionare, şi datorită structurii de personal subdimensionată, raportată la volumul mare de lucrări, licenţa de concesiune nr. 18.174/2015 privind exploatarea minereului de cupru cu conţinut de aur în perimetrul ROVINA, a fost iniţiată cu întârziere în procedura de promovare a proiectului de hotărâre de Guvern, respectiv în luna octombrie 2017.

          Menţionăm faptul că, de la data semnării licenţei (26.05.2015) până în prezent, în perimetrul ROVINA, nu s-au desfăşurat activităţi miniere de explorare şi de exploatare a minereului de cupru cu conţinut de aur.

           În conformitate cu art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, intrarea în vigoare a licenţei este supusă cerinţei aprobării prin hotărâre a Guvernului, acesta constituind motivul emiterii prezentului proiect de act normativ.

Licenţa de concesiune, cât şi activitatea minieră de exploatare a minereului de cupru cu conţinut de aur din perimetrul ROVINA, judeţul Hunedoara, sunt supuse prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor actelor subsecvente celor două acte normative menţionate şi tuturor prevederilor legislaţiei în vigoare, aplicabile.

 

11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia, se vor specifica doar actele comunitare în cauză, însoţite de elementele de identificare ale acestora

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

2. Schimbări preconizate

a) scurtă prezentare a scopului şi conţinutului de act normativ

b) rezolvarea completă a prezentului act normativ

        a) Scopul emiterii acestui act normativ îl constituie aprobarea licenţei de concesiune, încheiată în baza Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv intrarea sa în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii de Guvern.

          Actul normativ conţine un singur articol ale cărui dispoziţii constau în aprobarea concesiunii activităţilor de exploatare a minereului de cupru cu conţinut de aur  în perimetrul ROVINA, judeţul Hunedoara.

          De asemenea, parte integrantă a prezentului act normativ este licenţa de concesiune privind exploatarea minereului de cupru cu conţinut de aur  din perimetrul ROVINA, judeţul Hunedoara.

Urmare a negocierilor desfăşurate au fost convenite următoarele:

denumirea perimetrului: ROVINA;
suprafaţa perimetrului de exploatare este de 27,678 km2;
durata de concesiune negociată este de 20 ani contractuali, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani;
produsul minier realizat de titular este concentrat de cupru cu conţinut de aur.

Conform art. 3, pct. 28, din Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare, produsul minier poate fi:

- produsul rezultat ca atare din activitatea de exploatare

 sau

- sub formă de sorturi rezultate în urma unui proces tehnologic de prelucrare/preparare.

Prin urmare, în cazul acestei licenţe, produsul minier este concentrat de cupru cu conţinut de aur.

garanţia financiară pentru refacerea mediului deteriorat ca urmare a activităţilor miniere de exploatare se stabileşte în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

b) Prezentul act normativ, în forma elaborată şi supusă adoptării, va rezolva complet scopul menţionat la pct. 2 lit. a), respectiv aprobarea licenţei de concesiune a activităţii de exploatare prin hotărâre a Guvernului şi intrarea în vigoare a acesteia.

3. Alte informaţii

      Pe toată durata licenței, în zona de suprapunere a perimetrului de exploatare cu perimetrul de protecție hidrogeologică instituit pentru drenul de captare apă potabilă Criscior-Brad să nu se efectueze lucrări miniere sau alte lucrări de natură să diminueze protecția naturală a acviferului freatic. (condiţie impusă de Ministerul Apelor şi Pădurilor prin adresa nr. 7989/22.05.2018) Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe