Vineri, 30 Decembrie

Nota de Fundamentare -OUG nr.100/15.12.2016

Fișiere atașate

1.Descrierea situaţiei actuale    

Subiect de importanţă majoră pentru dezvoltarea teritoriului naţional, cadrul legal în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, nu este în prezent complet şi corelat, iar limitările sale în aplicare, au produs în timp consecinţe în plan fizic, economic şi social.

Pachetul legislativ care reglementează domeniile sus-menționate – Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a făcut obiectul unor operaţiuni de revizuire insuficient corelate, derulate la momente diferite şi generate de necesităţi specifice de reglementare, în încercarea de a răspunde punctual la probleme de moment. Această modalitate de a adapta permanent cadrul legal prin modificări succesive şi punctuale, a dus la o legislaţie ce pune probleme în aplicare.

Totodată, în condițiile unei dinamici de dezvoltare la nivel național, susținută atât de mediul privat cât și de prezența fondurilor europene ce accelerează investițiile inclusiv în domeniul construcțiilor, planificarea urbană și teritorială devine din ce în ce mai importantă. O dezvoltare dinamică presupune luarea a tot mai multor decizii care trebuie coordonate și corelate, inclusiv în plan fizic şi spaţial. Pe măsură ce economia unei ţări se consolidează, capacitatea de planificare trebuie dezvoltată, iar procesul de luare a deciziilor trebuie eficientizat la toate nivelurile administrative. În acest context, asigurarea procesului de construire în condiții de calitate, eficiență și siguranță, este fundamental.

În acest sens, este necesar a fi analizată şi sistematizată legislaţia privind procesele de planificare, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, gestionare, reabilitare, desfiinţare şi postutilizare a construcţiilor, cu clarificarea responsabilităţilor factorilor din sfera publică şi privată care intervin în domeniu.

Problemele existente la nivelul legislaţiei şi practicilor în activitatea de amenajare a teritoriului, urbanism şi autorizare a executării construcţiilor, pentru care se supune aprobării prezentul act normativ, au fost semnalate în cadrul atelierelor de lucru ale structurilor asociative ale autorităţilor publice locale precum şi cele ale Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Judeţe, ale Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Municipii, ale Registrului Urbaniştilor din România, ale Asociaţiei Profesionale a Urbaniştilor din România, Ordinului Arhitecţilor din România, Asociația Inginerilor Proiectanți de Structuri, la nivelul mediului universitar din domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor, mediului economic și societății civile.

Totodată, problemele legislației din domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor au fost analizate și semnalate și prin intermediul studiilor realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu sprijinul Băncii Mondiale, concluzionându-se atât necesitatea unor acțiuni pe termen mediu – codificarea legislației, obiectiv asumat deja de guvern pentru perioada 2016-2017, cât și luare unor măsuri de urgență, prin care să se clarifice şi coreleze disfuncţionalităţile prezente, sens în care se propune prezentul act normativ care propune soluționarea problemelor cu caracter de urgență.

Principiile care guvernează prezenta modificare sunt:

 • Creșterea responsabilității factorilor din domeniu;
 • Consolidarea structurilor de specialitate în administrația publică pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a comunităților;
 • Calitate și siguranță a fondului construit;
 • Reducerea corupției;
 • Introducerea sistemelor de e-guvernare în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor – informatizarea procedurilor de autorizare;
 • Clarificarea unor prevederi din legislație, pentru a stopa fenomenele de dezvoltare necontrolată, ce afectează calitatea vieții cetățenilor și competitivitatea teritoriului.

Planificarea dezvoltării teritoriului și implementarea proiectelor finanțate din fonduri publice, europene sau naționale sau din fonduri private este condiționată de modul de funcționare al administrației publice locale de specialitate, rolul acesteia fiind cardinal și în privința derulărilor cu celeritate și în condiții de deplină legalitate a procedurilor legale de avizare/autorizare și în asigurarea disciplinei în domeniu la nivel local.

În baza analizelor făcute de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice direct sau prin intermediul ISC sau ale altor organe ale statului, s-a constatat că la nivel local lipsa organizarii conform legii a structurilor de specialitate, angajarea unor persoane fără cunoștințele tehnice necesare în cadrul acestor structuri reprezinta o problemă majoră, cu efecte economice importante, care poate genera vulnerabilitate la corupție, emiterea de autorizatii de construire care nu respectă prevederile legale și care afectează securitatea juridică a investițiilor, cheltuirea ilegală a banilor publici și nu în ultimul rând întârzieri în emiterea actelor administrative prevăzute de lege.

.... Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe