Duminică, 05 Februarie

Nota de Fundamentare - OUG nr. 14/05.02.2017

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2017 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

Secțiunea 1 - Titlul actului normativ

Ordonanța de urgență a Guvernului pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal și Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală au intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014. Începând cu această dată, Curtea Constituțională a fost sesizată cu mai multe excepții de neconstituționalitate invocate în legătură cu texte din cele două coduri. Unele dintre aceste excepții au fost admise, motiv pentru care, pentru punerea în acord a textelor codurilor au fost necesare, uneori, intervenții legislative exprese, inclusiv de urgență, prin adoptarea de către guverne, în ultimii ani, a unor acte normativ cu caracter excepțional, cum sunt ordonanțele de urgență.

Astfel, cea mai recentă intervenție legislativă de acest gen a fost Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală prin care au fost operate intervenții legislative exprese în special în sensul punerii în acord a Codului penal și a Codului de procedură penală cu unele decizii ale Curții Constituționale, precum Decizia nr. 586/2016 referitoare la art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, Decizia nr. 614/2016, referitoare la art. 2151 alin. (2) din Codul de procedură penală, Decizia nr. 603/2015, privind „sintagma "raporturi comerciale" din cuprinsul dispozițiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal și „sintagma "ori în cadrul oricărei persoane juridice" din cuprinsul dispozițiilor art. 308 alin. (1) din același cod, Decizia nr. 732/2014  referitoare la „sintagma "la momentul prelevării mostrelor biologice" din cuprinsul dispozițiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, Decizia nr. 405/2016 față de art. 246 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal prin raportare la interpretarea sintagmei „îndeplinește în mod defectuos" în sensul „îndeplinește prin încălcarea legii".

2. Schimbări preconizate. De la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.92 din 1 februarie 2017 a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și până în prezent au existat foarte multe reacții, atât în ceea ce privește fondul actului normativ, cât și în ceea ce privește modalitatea de adoptare a acestuia.

Astfel, aceste reacții au sosit atât din partea instituțiilor sistemului judiciar – Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Public, cât și din partea altor autorități ale statului – Președintele României, Avocatul Poporului.

S-a observat, totodată, faptul că actul normativ menționat a suscitat un real interes în rândul cetățenilor României, aceștia înțelegând să se implice activ nu numai prin participarea la dezbaterea publică efectuată în perioada prealabilă adoptării lui, prin transmiterea a peste 2000 de mesaje și participarea efectivă la consultarea publică organizată, dar și prin susținerea ideilor în cadrul unor manifestării publice care au fost prezente în capitală, în multe orașe ale țării și în străinătate, numărul acestora fiind în creștere și ajungând în ultimele zile la câteva sute de mii de persoane.

Puternica reacție a cetățenilor români care a vizat în special insuficienta dezbatere a soluțiilor de interes pentru întreaga comunitate solicită, pe cale de consecință, o dezbatere mai amplă a soluțiilor în cadrul forului legislativ al Parlamentului.

Se constată că, în acest moment, pe fondul tensiunilor create urmare adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2017, există un pericol real de dezbinare a societății, în contextul general de neînțelegere, cu consecințe asupra climatului general de stabilitate a societății.

Recunoscând și respectând în egală măsură exercitarea democrației în toate formele sale și observând că tensiunile existente pot fi înlăturate prin abrogarea expresă și imediată a acelor texte care au suscitat reacțiile masive menționate, s-a apreciat că un asemenea demers este unul dintre cele care justifică urgența prin intervenția unui act normativ de nivelul ordonanței de urgență. Abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2017 presupune, însă, din punct de vedere tehnic, o intervenție expresă asupra textelor din Codul de procedură penală care intraseră deja în vigoare, astfel încât acestea să revină la forma avută înainte de adoptarea ordonanței menționate.

Astfel, prezenta ordonanță de urgență va cuprinde următoarele:

La art. I - abrogarea expresă a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.92 din 1 februarie 2017. Această abrogare urmează a interveni, potrivit art.III, la momentul publicării în Monitorul Oficial al prezentei ordonanțe de urgență.

La art. II -  se vor efectua modificări în fondul activ procesual-penal, și anume se va interveni expres în textele Codului de procedură penală modificate anterior prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2017, astfel încât acestea să revină la forma avută anterior intervenției menționate.

Prin urmare alineatul (3) al articolului 290, referitoare la denunț, vor fi abrogate.

Considerăm că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată.

3. Alte informații. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe