INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 01 iulie, ora 12,00

01 Iulie

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă
2.    PROIECT DE LEGE privind schemele de garantare a depozitelor
3.    PROIECT DE LEGE privind Fondul de garantare a depozitelor bancare
4.    PROIECT DE LEGE privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar 
5.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014
6.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014 

II.    HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021
2.    HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale
4.    HOTĂRÂRE privind schimbarea finanţării reparaţiilor capitale la partea de imobil prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 648/2010 privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
5.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Public pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj Napoca, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
7.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii
8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului încheiat între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică, semnat la Budapesta, la 7 mai 2015
9.    HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (5) al art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.88/2013
10.    HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor domeniu public al statului aflate în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani din subordinea Ministerului Sănătăţii şi trecerea unui imobil în domeniul public al Municipiului Dorohoi
11.    HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Laza, judeţul Vaslui 
13.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 51 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
14.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii 
15.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor ''CONVERSMIN'' S.A Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
16.    HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014
18.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman, precum şi pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman
19.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R''-SA-Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj şi Iaşi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
20.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale bunurilor imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping
21.    HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi atribuirea acestuia ca reşedinţă oficială pentru o persoană care a avut calitatea de şef al Statului Român
22.    HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
23.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș și Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, precum și pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în domeniul public al Municipiului Baia Mare
24.    HOTĂRÂRE pentru modificarea HG nr. 1036/2012 pentru aprobarea limitelor admise pentru depășirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a variantei revizuite a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
2.    MEMORANDUM cu tema: Deschiderea unui punct de trecere la frontiera dintre România şi Ungaria, între localităţile Nădlac (România) şi Csanadpalota (Ungaria), în sectorul de interconectare a autostrăzilor A1 şi M43
3.    MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei de 145.868 mii lei, blocată în bugetul Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2015 potrivit prevederilor art. 48 din Legea 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea notei mandat de negociere a unui împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 175 milioane euro, în vederea susținerii implementării Proiectului privind construcția de locuințe pentru persoanele/famiilile tinere, destinate închirierii. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe