INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 02 septembrie, ora 12.00

02 Septembrie


I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene
4.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti, la 27 februarie 2015
5.    PROIECT DE LEGE pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea  plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale
6.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

II.    HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru stabilirea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor
2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti
3.    HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
4.   HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 ianuarie 2015, 28 ianuarie 2015 şi 5 februarie 2015, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
5.   HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori''
6.    HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management
7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională "POŞTA ROMÂNĂ" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională
8.   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
9.  HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER şi de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare
10.  HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 23 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu
11. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
12.  HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
13.  HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
14.   HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului
15.   HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea acestora în administrarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
16.   HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii, precum şi trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Constanţa

III.    MEMORANDUMURI

1.     MEMORANDUM cu tema: realizarea proiectului ''Green/Brown Field'' prin constituirea unei societăţi de tip IPP pentru construirea unui grup energetic nou de 600 MW la Sucursala Electrocentrale Rovinari din cadrul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe