INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 15 martie 2018

15 Martie


I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ 
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative


II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.IV la Hotărârea Guvernului nr.563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
2. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea unor acte normative conexe
3. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi, ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi pentru modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice
5. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 1 Secţiunea C, km 0+000 - km 0+300, inclusiv Nod Rutier Sebeş
6. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursale Regionale CF 1-8, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I''-SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
8. HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015- 2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale", pentru anul 2017
10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018
11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Justiţie" şi Curtea Constituţională
12. HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general (Toronto, Canada)
13. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil (construcţie+teren) aflat în administrarea Ministerului Mediului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Mediului, în administrarea Curţii de Conturi a României, precum şi trecerea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
14. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării
15. HOTĂRÂRE privind înscrierea bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Energiei, aferente coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''S.N.G.N ROMGAZ-S.A -Conductă de aducţiune a sondei 15 Bilciureşti'', judeţul Dâmboviţa'', în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
16. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş, cuprinse în anexa 30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale '' Imprimeria Naţională''-S.A companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
18. HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul Director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
19. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
20. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
21. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 pentru aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
22. HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara-S.A. pentru anul 2018
23. HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale  “Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului național de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria-gazoduct Podișor-Horia GMS și trei noi stații de comprimare (Jupa, Bibești și Podișor) (etapa 1)”
24. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Neamț de către domnul Panaite Vasile
25. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către domnul Țiripa Marius-Aurelian
26. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Neamț de către doamna Soroceanu Daniela
27. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna Sterea Rada

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere pentru cooperarea în învăţământul superior între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Consiliul Învăţământului Superior din Republica Turcia
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind succesiunea Bosniei şi Herţegovinei la tratatele bilaterale încheiate între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia la nivel de stat, respectiv de Guvern
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unei părţi din imobilul situat în municipiul Bucureşti, sector 5, strada Preda Spătarul nr.13 A-B, 19 B, din domeniul public al municipiului Bucureşti, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi utilizat ca spaţiu de cazare pentru studenţii/cursanţii aflaţi la cursuri în Academia Tehnică Militară
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante din cadrul Autorităţii Electorale Permanente
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului de admitere în magistratură, în condiţiile prevăzute de art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea unui număr de 100 de posturi de judecător de la nivelul judecătoriilor şi 60 de posturi de procuror din cadrul parchetelor de pe lângă judecătorii
6. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea unui mecanism de creştere a competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie publică
7. MEMORANDUM cu tema: Adoptarea modelului de acord cadru de parteneriat între solicitanţii de finanţare prin Programul Operaţional Regional (unităţi administrativ teritoriale) şi instituţii publice pe perioada de valabilitate a contractelor de finanţare


IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (Bp.660/2017)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 a Codului Fiscal (Bp. 527/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (Bp.549/2017)
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe