INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 23 noiembrie 2018

23 Nov

I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018


II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2019, 2020 şi 2021, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
2.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 308/2015 privind modificarea caracteristicilor tehnice, actualizarea valorii de inventar, aprobarea închirierii unor spaţii, precum şi scăderea unor bunuri ca urmare a pieirii acestora, bunuri din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof.Dr.Matei Balş", unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii
4.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''
5.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înscris la nr. MFP 155282, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ghioroiu, judeţul Vâlcea
7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Roman, judeţul Neamţ
8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Dobrosloveni, judeţul Olt
9.    HOTĂRÂRE pentru modificarea pct VII subct.4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019
10.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Centrul educațional și social pastoral ”Nifon Mitropolitul” (Palatul Nifon)
11.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu privind majorarea contribuţiei României la capitalul vărsat al Băncii Internaționale de Investiţii
2.    MEMORANDUM cu tema: Înființarea unui Grup de lucru pentru monitorizarea și coordonarea implementării proiectelor aprobate la Summit-ul Inițiativei celor Trei Mări de la București, sub coordonarea doamnei Ana Birchall, Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea actualizării evaluării ex-ante a instrumentelor financiare utilizate ca instrumente de implementare pentru Programul Operațional Capital Uman, aprobarea încredințării implementării instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), către Fondul European de Investiții (FEI), în calitate de Fond de fonduri și aprobarea utilizării de către AM a celei mai bune metode de implementare a instrumentului de mezanin pentru întreprinderi sociale
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acceptării prin donație cu sarcini a unui bun mobil, respectiv o statuie de bronz ce reprezintă bustul lui Avram Iancu, în proprietatea publică a statului român și mandatarea Secretariatului General al Guvernului pentru realizarea procedurii legale privind încheierea donației cu sarcini în favoarea statului român
5.    MEMORANDUM cu tema: ”Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne”

 

IV.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române”- Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Pardina, județul Tulcea, și în administrarea consiliului local al acesteia
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la  propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea art. 4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1191 şi ale Legii nr. 169/1997
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt, provenit dintr-o propunere legislativă Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe