INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 19 martie 2019

19 Martie

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea articolului II al Legii nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 


II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018
2. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 6 decembrie 2018 şi la Bucureşti la 13 decembrie 2018 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 noiembrie 2018 şi la Paris la 3 decembrie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
5. HOTĂRÂRE pentru pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020
6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate şi deţinute de Ministerul Educaţiei Naţionale, în domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora
7. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea din Craiova, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora
8. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilele identificate cu numărul de inventar MFP 39538 și MFP 38838
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Doha la 6 noiembrie 2018
10. HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare
11. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Argeş, Bacău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi
13. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din  judeţul  Hunedoara
14. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.86 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003
16. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății
17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oprtunitatea efecturării cheltuielilor aferente proiectului de investiții ”Dotarea Blocului Operator Central din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București”
18. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de strat în sectorul creșterii animalelor
19. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehic pentru anul de cerere 2018


III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Regatul Haşemit al Iordaniei
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea proiectului Programului legislativ al Guvernului   pe anul 2019
3. MEMORANDUM cu tema: Plan de măsuri privind reglementarea statutului cetățenilor britanici rezidenți în România în contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord


IV.     NOTE
1. NOTĂ cu privire la Lista de priorităţi legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2019


V.      INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru     membrii din România în Parlamentul European în anul 2019 - 18 martie 2019


VI.     PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 223 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 32 din Ordonanța de Urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea art. 881 – art. 888 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, a pct. 45 al Art. I și a Art. II, Art. III, Art. IV din Legea nr. 207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018 și a punctelor 3 și 4 ale Art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2018
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 17 și alin. (2) al art. 24 din Ordonanța de urgență nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit. A, a Anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare
10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind finanțarea și implementarea  programului „Tineri în Parlament”
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe