INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 27 ianuarie, ora 10.30

26 Ianuarie

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române

II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ 
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5.    PROIECT DE ORDONANȚĂ privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
6.    PROIECT DE ORDONANȚĂ privind modificarea şi completartea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora
7.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
8.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţ ii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
9.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
10.    PROIECT DE ORDONANȚĂ privind modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2016, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea''
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind transmiterea unei părţi din imobilul ''Palatul Parlamentului'', proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum şi transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din patrimoniul Ministerului Justiţiei în patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0701-Cluj-Napoca
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Jandarmeriei Române
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Cpt.Dumitru Croitoru'' al judeţului Sibiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.3 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea"

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2016 şi 2017 cu privire la contribuţia UE din fondurile structurale şi de coeziune, fondul european de pescuit şi instrumentul de asistenţă pentru pre-aderare, precum şi din fondurile europene structurale şi de investiţii
2.    MEMORANDUM cu tema: Prognozele cererilor de plată pe care România le va transmite la CE în anii 2016 şi 2017 pentru programele de Cooperare Teritorială Europeană cu privire la contribu ţia UE din Fondul de Dezvoltare Regională, precum şi din instrumentul de asistenţă pentru pre-aderare IPA II pentru perioada de programare 2014-2020
3.    MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor Finanţate din Instrumentele Structurale ale Uniunii Europene
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea schemelor de ajutor de stat pentru susţinerea producţiei de filme destinate în special difuzării în sălile de cinematograf şi pentru organizarea de festivaluri de film în România în aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.328/2006, cu modificările şi completările ulterioare
5.    MEMORANDUM cu tema: Nota mandat privind negocierea Acordului de împrumut (finanţare adiţională) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 48 milioane EUR, pentru sprijinirea Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi

V.    NOTE
1.    NOTĂ privind reducerea sarcinilor administrative și debirocratizarea pentru mediul de afaceri

VI.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE referitoare la rezultatele aplicării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, comparativ cu anii precedenţi

VII.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare
2.    PROIECTELE PUNCTELOR DE VEDERE ale  Guvernului referitoare la 16 propuneri legislative parlamentare Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe