INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 16 septembrie, ora 15.00

16 Septembrie

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei şi a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Afacerilor Interne a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării şi lichidării Societăţii Comerciale ''COMICEX'' S.A şi pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul privat al statului, în domeniul public al acestuia 
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vlaşca" al Judeţului Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un teren din domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Vâlcea
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Strategia Naţională pentru Competitivitate 2015-2020
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea GERMISARA - S.A. Geoagiu Băi, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
9.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SANEVIT 2003 - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
10.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe
11.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
12.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate 
13.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 4
14.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de Management şi al Regulamentului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
15.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională ''Apele Române'', aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
16.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
17.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 615/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes naţional ''Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş''
18.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
19.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Justiţiei, în administrarea Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Argeş
20.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Muzeului Mixt Tecuci în Muzeul de Istorie ''Teodor Cincu''-Tecuci
21.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
22.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri situate în comuna Topraisar din judeţul Constanţa şi aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
23.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Conductă de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni
24.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.244/2015
25.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020

III.    MEMORANDUMURI
    
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii ''Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea în domeniul industriei de apărare” Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe