INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 21 august 2019

20 August

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiţie", dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/LG-1.pdf
2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii-EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/LG-2.pdf


II. PROIECTE DE ORDONANŢE
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/OG-3.pdf
2. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/OG-7.pdf
3. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/OG-5.pdf
4. PROIECT DE ORDONANŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/OG-6.pdf


III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile, situate în comuna I.L.Caragiale, sat Ghirdoveni, respectiv în comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 334, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-24.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil situat în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul imobilului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2258 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-25.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2300 şi 3530, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru trecerea unei părţi din imobilul 3530 din domeniul public în domeniul privat al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-26.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Suceava, Constanţa, Braşov, Vrancea, Vâlcea, Dolj, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Mureş, Harghita, Prahova şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-27.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-28.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "SISTEMUL ELECTRONIC INTEGRAT AL ONRC CONSOLIDAT ŞI INTEROPERABIL DESTINAT ASIGURĂRII SERVICIILOR DE E-GUVERNARE CENTRATE PE EVENIMENTE DE VIAŢĂ (ONRC V2.0)"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-29.pdf
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Sistem Naţional de Management privind Dizabilitatea - SNMD"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-30.pdf
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Bucovinei 
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-31.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., ca urmare a inventarierii anuale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-32.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 565/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/2017
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-33.pdf
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi de instituţiile aflate în subordinea acestuia şi termenele de clasificare aferente
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-34.pdf
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională a Uraniului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/NFHG-4.pdf
13. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi


IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 6 inițiative legislative parlamentare


Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe