Programele naționale de sănătate pentru anii 2017-2018, aprobate

30 Martie 2017

Programele naţionale de sănătate care vor fi derulate și finanțate în 2017 și în 2018 de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și structura și obiectivele acestora, au fost aprobate astăzi de Guvern. Hotărârea prevede continuarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate aflate în derulare în condițiile asigurării sustenabilității financiare a acestora.

Astfel, începând cu 1 aprilie 2017, Ministerul Sănătăţii va derula şi finanţa 15 programe naționale cu impact major asupra sănătății publice, după cum urmează: 

1.Programul național de vaccinare;

2.Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare;

3.Programul național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV;

4.Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;

5.Programul național de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor;

6.Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață şi muncă;

7.Programul național de securitate transfuzională;

8.Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat;

9.Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică;

10.Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;

11.Programul național de boli endocrine;

12.Programul național de tratament dietetic pentru boli rare;

13.Programul național de management al registrelor naționale;

14.Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate;

15.Programul național de sănătate a femeii și copilului.

Programele naţionale de sănătate publică se finanţează de la bugetul Ministerului Sănătății, din bugetul de stat și din venituri proprii, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.

 

De asemenea, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va derula şi finanţa 14 programe naționale de sănătate curative:

1.Programul național de boli cardiovasculare;

2.Programul național de oncologie;

3.Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive);

4.Programul național de diabet zaharat;

5.Programul național de tratament al bolilor neurologice;

6.Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei;

7.Programul național de tratament pentru boli rare;

8.Programul național de sănătate mintală

9.Programul național de boli endocrine;

10.Programul național de ortopedie;

11.Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;

12.Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică;

13.Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice;

14.Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță.

 

Programele naţionale de sănătate curative se finanţează de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.

 

În implementarea programelor naționale de sănătate în perioada 2017 și 2018 sunt o serie de elemente de noutate precum: 

 • Asigurarea tratamentului prin proceduri de cardiologie intervențională la adulții cu malformații congenitale în cadrul programului național de boli cardiovasculare
 • Reglementarea prescrierii, în vederea asigurării tratamentului cu medicamente biologice, precum și a medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum, să se realizeze pe denumirea comercială în foaia de observație clinică generală/foaia de spitalizare de zi
 • Armonizarea prevederilor legale privind obligațiile furnizorilor de servicii medicale spitalicești, servicii medicale paraclinice, servicii de dializă, servicii de radioterapie și a furnizorilor de medicamente/materiale sanitare aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naționale de sănătate curative cu cele reglementate prin dispozițiile Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate în perioada 2016-2017
 • Reglementarea sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea de către furnizorii de servicii enumerați a obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naționale de sănătate, precum și pentru clarificarea condițiilor privind încetarea/suspendarea acestor contracte

 

Informații suplimentare

Programele naționale de sănătate publică/curative se adresează unor probleme de sănătate ale populaţiei deosebit de importante din mai multe considerente, între care:

 • potențialul de transmisibilitate al patologiei (tuberculoză, HIV/SIDA);
 • numărul mare de persoane afectate (tuberculoză, cancere, diabet zaharat);
 • complexitatea patologiei, care afectează major supraviețuirea și/sau calitatea vieții persoanelor (cancere, boli neurologice, boli rare); 
 • costurile crescute ale diagnosticului și tratamentului, costuri pe care persoanele nu și le-ar permite, în lipsa programelor naționale de sănătate (cancere, boli rare).

Programele naționale de sănătate se adresează în egală măsură persoanelor asigurate și neasigurate, permițând astfel controlul adecvat al problemelor de sănătate pentru care sunt concepute și accesul echitabil la servicii de sănătate imperios necesare, inclusiv la servicii de prevenție primară și secundară. 

 

Implementarea programelor naționale de sănătate are ca deziderat pe termen lung diminuarea diferențelor în ceea ce privește starea de sănătate între populația României și cea a UE, precum și între grupuri defavorizate și situația medie națională. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe