Strategia Națională de învățare pe tot parcursul vieții

03 Iunie

Guvernul a adoptat astăzi, printr-o Hotărâre, Strategia Națională de învățare pe tot parcursul vieții, document ce reflectă și transpune în viziune, respectiv în obiective și direcții de acțiune, conceptul modern de învăţare neîntreruptă, oricând şi oriunde. Promovarea învățării pe tot parcursul vieții este esenţială atât pentru dezvoltarea socială și personală, cât și pentru o mai bună corelare a cerințelor angajatorilor cu ofertele pieței muncii. De asemenea, învățarea pe tot parcursul vieții este determinantă pentru creșterea competitivității și, implicit, pentru atingerea ţintelor ambiţioase ale Strategiei Europa 2020.

România se confruntă, în continuare, cu o serie de provocări privind schimbările demografice, creșterea economică și vulnerabilitatea la factori externi, ocuparea forței de muncă, rata productivității, procentul de sărăcie, inegalitatea de șanse și grupuri dezavantajate, părăsirea timpurie a școlii. Trebuie rezolvate  disfuncţionalităţile între angajatori, angajaţi şi furnizorii de educaţie şi formare profesională și trebuie furnizate competențele specifice necesare pe piața muncii.

Viziunea strategică privind învățarea pe tot parcursul vieții în România constă în a oferi tuturor persoanelor, pe întreaga durată a vieții acestora, oportunitatea de a participa la viața economică, socială și civică și de a le permite să își exploateze potențialul personal.

Obiectivele strategice sunt: creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții, precum și creșterea relevanței sistemelor de educație și formare profesională pentru piața muncii. În conformitate cu documentele Uniunii Europene, principalul obiectiv strategic al României în domeniu, pentru anul 2020, este ca cel puțin 10 procente din populația adultă (cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani) să participe la activități de învățare pe tot parcursul vieții.

Strategia prezintă trei piloni strategici ai învățării pe tot parcursul vieții care determină atingerea obiectivelor strategice:

Acces și stimulente pentru participare;
Calitate și relevanță;
Parteneriate pentru o mai bună informare.

Strategia prevede trei tipuri de instrumente de intervenție pentru implementare. Acestea privesc coordonarea, finanțarea și reglementarea, necesare pentru a depăși constrângerile și pentru a crea parteneriate eficiente între toate părțile interesate relevante și o schimbare de atitudine față de învățarea pe tot parcursul vieții.

Direcțiile de acțiune ale Strategiei includ:

Finanţare pentru diversificarea ofertei și creșterea cererii de învățare pe tot parcursul vieții;
Recunoaşterea învăţării anterioare;
Sprijinirea șomerilor și persoanelor inactive, inclusiv prin stimulente financiare și consiliere;
Consolidarea și asigurarea finanţării pentru încurajarea pieței de învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere;
Evaluarea nevoilor de competenţe şi dezvoltarea unui set de competenţe mai cuprinzător;
Crearea unui sistem de asigurare a calităţii, monitorizare și evaluare pentru învățare pe tot parcursul vieții ș.a.   Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe