Miercuri, 14 Septembrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 14.09.2016

I.  ORDONANȚE DE UERGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credite pentru consumatori
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A, precum şi de modificare şi completare a unor acte normative

II.  HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora
3. HOTĂRÂRE privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
4. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale a Confederaţiei Europene de Probaţiune şi a Conferinţei ''Alternative la detenţie'' la Bucureşti, în perioada 5-7 octombrie 2016
5. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R-Marfă''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
7. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului "Letra Da Costa Ferreira Paulo Josue"
8. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017
10. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017
11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României
12. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea de Guvern nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice
 
III.  MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea Convenţiei între România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului anexă la convenţie
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Organizaţia pentru Protecţia Mediului Înconjurător din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Raul Călin Pop – secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Conversim S.A.
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unor cereri către Consiliul Local al Municipiului Brașov și Consiliul Local al Municipiului Constanța, privind emiterea unor hotărâri care au ca obiect transmiterea unor imobile din domeniul public al Municipiului Brașov și din domeniul public al Municipiului Constanța în domeniul public al statului, în vederea dării lor în administrarea Ministerului Justiției
6. MEMORANDUM cu tema: Crearea parcului Naţional Munţii Făgăraş ca un parc emblematic al României şi Europei
7. MEMORANDUM cu tema: Măsuri de eficientizare a mecanismului de derulare al acțiunilor din Programul de promovare a Exporturilor administrat de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe