Joi, 27 Iulie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 27 iulie 2017

Notă de informare pentru redactori: Proiectul de lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației României a fost analizat în primă lectură

 

I.PROIECTE DE LEGI

1.PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

2.PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional

 

II.ORDONANȚE

1.ORDONANȚĂ pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

 

III.HOTĂRÂRI

1.HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificaţie, a datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi modificarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

2.HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti''

3.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova-unitate în subordinea Ministerului Transporturilor

4.HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Timişoara, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

5.HOTĂRÂRE privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

6.HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

7.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.864/2016 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha'' şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha

9.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii "Lucrări de atenuare a viiturilor pe pârâul Dâmbu amonte de municipiul Ploieşti, judeţul Prahova" precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare ale sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură"

12.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

13.HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi ''Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir'' -AMVVD ca fiind de utilitate publică

15.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Giurgiu, Harghita, Neamţ, Ialomiţa şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

17.HOTĂRÂRE privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, precum şi pentru numirea unor membri ai Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

18.HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

19.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2016 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

20.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

21.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Tulcea

22.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Dobroteasa şi Vişina, judeţul Olt

23.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Runcu, judeţul Dâmboviţa

24.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

25.HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui

26.HOTĂRÂRE pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflată în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

27. HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

 

IV. MEMORANDUMURI

1.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative, ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2018

2.MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2017 şi 2018 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane

3.MEMORANDUM cu tema: Stadiul actualizat al demersurilor de consolidare a reţelei României cu OCDE, în perspectiva includerii României în rândul statelor candidate la statutul de membru deplin al organizaţiei

4.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acceptării prin donaţie cu sarcini, a depozitului de carburanţi al OMV PETROM S.A. situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa, în proprietatea privată a statului român şi mandatarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru realizarea procedurii legale privind încheierea donaţiei cu sarcini în favoarea Statului român

5.MEMORANDUM cu tema: Constituirea Comitetului interministerial de analiză pentru demararea şi aprobarea măsurilor necesare constituirii unui spital republican în Municipiul Bucureşti, organizat ca centru de excelenţă în cercetare, formare medicală şi asistenţă medicală pe toate specialităţile

 

   V.NOTE

    1.NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru semestrul II 2017

 

VI.PUNCTE DE VEDERE

1.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, iniţiată de domnul deputat PSD Andrușcă Dănuț împreună cu un grup de parlamentari PSD

2.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, iniţiată de doamna senator PSD Liliana Sbîrnea împreună cu un grup de parlamentari PSD

3.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari, iniţiată de domnul senator PSD Claudiu Iulian Manda împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL

4.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru reglementarea exploatării și exportului masei lemnoase provenind din România, iniţiată de domnul deputat PNL Corneliu Olar împreună cu un grup de parlamentari PNL

5.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 271 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, iniţiată de domnul deputat PSD Ioan Munteanu împreună cu un grup de parlamentari PSD şi ALDE

6.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr. 1 a Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, iniţiată de domnul deputat PNL Glad Aurel Varga împreună cu un grup de parlamentari PNL

7.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru completarea art. 62 și modificarea art.110 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, iniţiată de domnul deputat PNL Claudiu Răcuci

8.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii, iniţiată de domnul deputat PMP Constantin Codreanu împreună cu un grup de parlamentari PMP, PSD, PNL, ALDE, USR, UDMR, Minorități

9.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, iniţiată de domnul deputat PSD Nicu Niță împreună cu un grup de parlamentari PSD

10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea art. 165 alin. (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, iniţiată de domnul deputat PSD Mihai Weber împreună cu un grup de parlamentari PSD

11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, iniţiată de domnul deputat PSD Alexandru Rotaru împreună cu un grup de parlamentari PSD

12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, iniţiată de domnul deputat PSD Mircea Gheorghe Drăghici

13. PROIECT de punct de vedere asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice (Plx.190/2014), aflat în procedură parlamentară la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele iniţiatoare Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe