Joi, 08 Septembrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 8.09.2016

I.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (MSM OSCE) în Ucraina
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-2.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.957/2005 privind organizarea şi funcționarea Institutului Naţional de Statistică
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-3.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ROMAERO S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HGNF.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" S.A.", aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HGNF-1.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Constanţa, Braşov, Dâmboviţa, Galaţi, Alba, Giurgiu, Covasna, Brăila şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-4.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-6.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-9.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HGNF-3.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat la bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-10.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015-2016
11.    PROIECT DE HOTĂRÂE privind aprobarea Strategiei privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România-Franţa 2018

II.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat - având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii - în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român
2.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului-cadru între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Australia, pe de altă parte
3.    MEMORANDUM cu tema:
-    Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării din România şi Sindicatul Mixt de Administrare a Parcului Natural Regional Camargue din Republica Franceză privind cooperarea în domeniul ariilor protejate
-    Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Administraţia Rezervaţiei "Delta Dunării" din România şi Sindicatul Mixt de Administrare a Parcului Natural Regional Camargue din Republica Franceză privind cooperarea în domeniul ariilor protejate de către domnul Grigore Baboianu, Guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
4.    MEMORANDUM cu tema: Necesitatea valorificării unor pachete de acţiuni deţinute de stat la societăţi 
5.    MEMORANDUM cu tema:
1)    Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative, conform informaţiilor prezentate în Anexele 1, 2 şi 3 la prezentul memorandum, în scopul elaborării proiectului legii bugetului de stat pe anul 2017 şi, 
2)    Punerea în aplicare de către ordonatorii principali de credite a măsurilor propuse în cuprinsul memorandumului
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demarării procesului de implementare a recomandărilor formulate de către Banca Mondială pentru raţionalizarea portofoliului de proiecte de investiţii publice, cu revizuirea propusă de Ministerul Finanţelor Publice 
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de cooperare în domeniile educaţiei şi formării profesionale între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Educaţiei Naţionale, Învăţământului Superior şi Cercetării din Republica Franceză


III.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE privind situaţia statistică şi principalele concluzii rezultând din evaluarea aplicării cadrului legal privitor la situaţia asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică
2.    INFORMARE privind stadiul măsurilor în vederea creşterii transparenţei în administraţia publică

IV.    IV NOTE
1.    NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului actualizat-semestrul II 2016 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe