Joi, 28 Iunie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 28 iunie 2018

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru aderarea la Protocolul adițional la Convenția cu privire la contractul de transport rutier internațional de mărfuri (CMR) privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008 şi intrat în vigoare la 5 iunie 2011
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/LG-8.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE LEGE privind gestionarea siturilor potențial contaminate şi a celor contaminate
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/LG-5.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3. PROIECT DE LEGE privind societățile mutuale de asigurare
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/LG-6.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/OUG-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome şi societăți comerciale
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/OUG-6.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/OUG-3.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiţii de siguranţă a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/OUG-4.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării şi securității
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/OUG-5.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătății şi pentru prorogarea unor termene
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HG-43.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1401/2009 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HG-44.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind funcționarea sistemului de coordonare la nivel naţional a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HGANEXA.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HG-45.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/NFHG-4.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/NFHG-5.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activității de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2018 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HG-46.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HG-47.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1069/2013 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HG-48.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finantelor Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HG-49.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale-Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș în administrarea Inspecției Muncii-Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/NFHGANEXA-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2671, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HG-50.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reparație linie CF Valea Florilor - Boju, fir I, km 464+687,09 - km 472+747,08 (inclusiv Linia III directă din stația CF Valea Florilor)"
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HG-51.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HG-52.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.558/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria", pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeş, Vințu de Jos - judeţul Alba
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HG-54.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.559/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coşlariu-Simeria", pentru unitățile administrativ-teritoriale: Săliștea şi Șibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăștie, Turdaș şi Simeria - judeţul Hunedoara
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HG-53.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.25/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, "Reabilitarea liniei C.F. Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru a asigura circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coşlariu - Sighișoara şi Coşlariu - Simeria"
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HG-55.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuți-Prut, km 106+650-km 142+250''
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HG-56.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție şi Pază
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/06/HGNF-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

20.PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind rechemarea/numirea unor consuli generali

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Biroul pentru Relaţii cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, în cadrul următoarei ședințe comune a Guvernelor României şi Republicii Moldova
3. MEMORANDUM cu tema: Afilierea CNTEE Transelectrica SA la Centrul de Coordonare a Securității la nivel Regional (CCSR) TSCNET Services GmbH
4. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Părții române în Comisia interguvernamentală româno-belarusă de colaborare economică
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului sau examenului pentru ocupare posturi vacante în Ministerul Sănătății şi direcțiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti
6. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea, prin concurs, a 3 posturi vacante de conducere în cadrul Departamentului pentru lupta antifraudă-DLAF

V. NOTE
1. NOTĂ privind Raportul Naţional Voluntar al României din 2018 (''Transformarea spre o Românie durabilă şi rezilientă''), care va fi prezentat la Forumul Politic la Nivel Înalt prin Dezvoltarea Durabilă, 9-18 iulie 2018, sediul ONU, New York

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 15 inițiative legislative parlamentare Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe