Marți, 18 Octombrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 19.10.2016

I.    PROIECT DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/lege-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2.    PROIECTUL LEGII asistenţei medicale comunitare 


II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/HG-RENNS-11.10.2016-min-just.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/proiect-hg-PNRRD-V9_MJ_14102016.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/HG-forma-DJ.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr.649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/HG-7.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi pentru implementarea Programului Erasmus+ în România
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-21.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi darea în folosinţă gratuită a unei părţi din acesta Fundaţiei ''Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă''
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-22.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sălaj, Argeş, Ilfov, Suceava, Neamţ, Alba, Bihor, Constanţa, Gorj, Tulcea, Prahova şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-23.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
8.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind numiri/eliberări de prefecţi şi/sau subprefecţi
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi a punctului 3 al literei A din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice 
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionare structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea ''Romaero'' S.A Bucureşti

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului dintre România şi Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate
2.    MEMORANDUM cu tema: "Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alexandria, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Alexandria în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Justiţiei" 
3.    MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea Oficiului României pentru Promovarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Inovării şi Antreprenoriatului, în Statele Unite ale Americii 
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a acţiunilor de pregătire şi de implementare a proiectului ''Centrul internaţional pentru studii avansate asupra sistemelor fluvii-mări (DANUBIUS-RI)''
5.    MEMORANDUM cu tema: -Aprobarea semnării Planului de acţiune privind colaborarea în cadrul Mecanismului de Coordonare privind Cooperarea în domeniul Silviculturii între China şi Ţările din Europa Centrală şi de Est 
-    Planul de acţiune privind colaborarea în cadrul Mecanismului de Coordonare privind Cooperarea în domeniul Silviculturii între China şi Ţările din Europa Centrală şi de Est să fie semnat pentru partea română de către domnul Anton Niculescu, Ambasadorul României în Republica Slovenia
6.    MEMORANDUM cu tema: Avizul Guvernului privind propunerile de nominalizare pentru poziţiile vacante de vicepreşedinte şi consilieri de concurenţă în cadrul Plenului Consiliului Concurenţei
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor negocierii Acordului de Finanţare cu Fondul European de Investiţii şi a documentelor subsecvente pentru Programul Operaţional Iniţiativa pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi semnării acestora de către domnul Vasile Dîncu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice
8.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificării cadrului legislativ pentru instituţionalizarea procesului de analiză a cheltuielilor şi respectiv aprobarea înfiinţării Comitetului de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe