Marți, 22 Nov

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 23.11.2016

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

II.    PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
1.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016

2.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

3.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

4.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei (PRIMĂ LECTURĂ)

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilirea a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C-S.A în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executarea a hotărârilor judecătoreşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hg-22.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hg-23.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară -RATEN, aflate sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/HG-15.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Podari, judeţul Dolj
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/HG-16.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/HG-17.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/hg-24.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Reghin, judeţul Mureş
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/MS_1_mun_Reghin_14.09.2016-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/11/HGNF-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Înaintarea propunerii din partea României, către Comisia Europeană, pentru organizarea la Bucureşti a reuniunii ministeriale CESEC, din anul 2017
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind realizarea unui studiu referitor la comunităţile româneşti din străinătate
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea completării Programului de Cooperare pe anul 2016 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în baza Articolului1 , paragraful 3 al Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord), astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale Adiţionale, precum şi în baza Articolelor 1, 2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol Adiţional
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională din România şi Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor din Regatul Haşemit al Iordaniei pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Doru Petru DUDAŞ, Vicepreşedinţe cu rang de subsecretar de stat, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA. –IFN
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Dragoş DOROŞ, preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. - IFN
7.    MEMORANDUM cu tema: Propunere înlocuire reprezentant al României în cadrul Comitetului Economic şi Social European (CESE)
8.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încredinţării către Fondul European de Investiţii a implementării instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanţat din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2014 - 2020) şi desemnarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi a directorului general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale pentru semnarea Acordului de Finanţare Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe