Marți, 27 Septembrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 28.09.2016

I.     PROIECT DE LEGE

1.   PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de la Paris la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la New York la 22 aprilie 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/LG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

II.     PROIECT DE ORDONANȚĂ DE UERGENȚĂ

1.   PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea articolului 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

2.   PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1872/2005

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-34.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepţionale cu character temporar, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-35.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-36.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-37.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", precum şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-38.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-39.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-40.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

8.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil, constituit din teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-41.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

9.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării României la expoziţia internaţională 2017 "Energia viitorului", Astana, Kazahstan

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-42.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-1-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la Bucureşti în data de 24 mai 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-43.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională "Apele Române", ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/09/HG-44.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numiri/eliberări de prefecţi şi/sau subprefecţi

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului "Construcţia de locuinţe de serviciu"

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei militare a României

IV.         MEMORANDUMURI

1.   MEMORANDUM cu tema:  Aprobarea semnării "Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru anii de învăţământ 2016-2019"

2.   MEMORANDUM cu tema: Aprobarea utilizării soldului Fondului Elveţian de Contrapartidă pentru asigurarea parţială a co-finanţării proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Fondul pentru acţiuni în domeniul managementului energiei durabile - Programul oraşe sărace

3.   MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Claudiu Vrînceanu – Secretar de Stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii IPROCHIM S.A.

4.   MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor unui Memorandum de înţelegere între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Serviciul Naţional al Parcurilor din cadrul Departamentului de Interne al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul managementului ariilor naturale protejate

5.   MEMORANDUM cu tema:  Instituirea Registrului Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI)

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe