Joi, 31 Mai

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 31 mai 2018

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea protocolului privind transportul durabil, adoptat la Mikulov la 26 septembrie 2014 şi semnat de România la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată de România prin Legea nr. 389/2006
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/LG-8.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr. 143/2002 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/LG-9.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/LG-10.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.


II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile commune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-70.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi BIRD prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2017, la 20 octombrie 2017 şi la 25 octombrie 2017, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi BIRD şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi BIRD, semnate la Bucureşti la 28 octombrie 2007
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-71.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-72.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016 pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-76.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-73.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2738, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-74.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind înscrierea imobilului 1059 situat în municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-75.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind actualizarea valorii de inventar şi pentru transmiterea unor imobile situate în municipiul Arad, judeţul Arad, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-77.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire Ştei'', judeţul Bihor
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-78.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a orasului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15"
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-79.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea, la Bucureşti, a celui de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor Fundaţiei Asia-Europa, în perioada 5-9 iunie 2018
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-84.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Poienarii de Argeş, judeţul Argeş
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-81.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-82.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-83.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.


III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului dintre România şi Guvernul Malaysiei privind asistenţa judiciară în materie penală
2. MEMORANDUM cu tema: "Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Bacău, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil compus din teren în suprafaţă de 2.242 mp şi construcţie cu regim de înălţime parter şi suprafaţă construită de 591 mp, din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru construirea unui nou sediu al Judecătoriei Bacău"
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere între Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, Ministerul Apărării din Ungaria, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării din Republica Slovacia şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia privind cooperarea în cadrul iniţiativei Smart DefenceTier 1.29, Punerea în Comun a Capabilităţilor CBRN
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul turismului
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în sfera culturii între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Culturii din Republica Belarus
6. MEMORANDUM cu tema: Constituire Comitet interinstituţional pentru gestionarea cazurilor sensibile cu incidenţă în domeniul ajutorului de stat
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Centrului de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor
8. MEMORANDUM cu tema: Elaborarea Codului Economic al României


IV. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 27 iniţiative legislative parlamentare Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe