Guvernul RomânieiMiercuri, 01 Martie

Corpul de control al Primului - ministru


Aprilie 2016

Raport privind activitatea desfășurată de către Corpul de control al Primului-ministru în anul 2016

 

Lista acțiunilor de control și documentare ale Corpului de control al primului-ministru aflate în desfășurare la data de 31.05.2016

 

Lista acțiunilor de documentare ale Corpului de control al primului-ministru inițiate în anul 2016, aflate în desfășurare la data de 24.03.2016

 

Lista acțiunilor de control, informare și documentare ale Corpului de control al primului–ministru aflate în desfășurare la data de 17.11.2015 

Lista acțiunilor de control, informare și documentare ale Corpului de control al primului–ministru inițiate ulterior datei de 17.11.2015

 

Decembrie 2016

Notă privind gradul de îndeplinire de către Inspectoratul de Stat în Construcții a măsurilor dispuse de către Corpul de control al primului-ministru prin rapoartele de control privind verificările efectuate la inspectoratele județene în construcții

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Ministerul Sănătății, la spitalele în care au fost internate victimele de la clubul Colectiv și la Direcția de Sănătate Publică a municipiului București

Nota privind acțiunea de documentare desfășurată la Institutul Național de Sănătate Publică

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Agenția Națională a Funcționarilor Publici și centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală

Notă de informare privind controlul desfășurat de CCPM la Spitalul Sfânta Maria

Sinteza Notei de informare privind acțiunea de documentare referitoare la modul de desfășurare a relațiilor comerciale dintre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și societatea Dac Air S.A.

Sinteza privind verificarea respectării, de către reprezentanții Ministerului Sănătății, a prevederilor legale în legătură cu atribuirea și derularea unor contracte de achiziție publică a sistemelor informatice, în perioada 01.01.2007 – 31.12.2010

Sinteza Notei de informare privind achizițiile de produse software realizate la nivelul ministerelor Guvernului României și unităților aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, în perioada 01.01.2011 – 31.07.2016

 

Noiembrie 2016

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat în legătură cu încheierea și derularea unor contracte de asociere în participațiune

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Sucursala de Transport „Bucureștii Noi”, unitate din cadrul Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice ale comunei Nana, județul Călărași

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale ale comunei Borcea, județul Călărași, în legătură cu realizarea proiectelor „Extindere și reabilitare front captare și rețea de distribuție apă potabilă în comuna Borcea, județul Călărași” și „Înființare parc nou în comuna Borcea”

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Ministerul Administrației și Internelor

Notă de informare privind acțiunea de documentare efectuată la Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională și Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

Septembrie 2016

Sinteza Raporului de control privind verificările efectuate la Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva

 

Mai 2016

Notă de informare privind rezultatul verificărilor suplimentare efectuate de către Corpul de control al primului-ministru în legătură cu situația copiilor transferați cu afecțiuni grave de la Spitalul de Pediatrie Pitești la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Maria Sklodowska Curie”

Verificările efectuate de către Corpul de Control al Ministrului Sănătății confirmă că Unitatea de îngrijire a arșilor gravi de la Spitalul Clinic de Urgență (Floreasca) nu este încă pe deplin funcțională

Raportul de control privind verificarea efectuată la Spitalul Clinic de Urgență (Floreasca)

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate în legătură cu subvențiile acordate fermierilor în perioada 2007-2015 de către Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură Tulcea

 

Aprilie 2016

Acțiune de control inițiată de Corpul de control al primului-ministru la Opera Națională București

Acțiune de control inițiată de Corpul de control al primului-ministru la unitățile sanitare publice cu paturi aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății referitoare la achizițiile de produse biocide

Precizări ale Corpului de control al primului-ministru privind informațiile publicate în ziarul România Liberă, în data de 8.03.2016, referitoare la legea tutunului

Precizări ale Corpului de control al primului-ministru privind informațiile apărute în mass-media referitoare la acțiunile pe care Corpul de control al primului-ministru le-ar efectua la unele spitale din București

INFORMARE DE PRESĂ privind achiziția serviciilor juridice de către un număr de 304 entități publice, reprezentând autorități şi instituții publice ale administrației publice centrale, regii autonome, societăți naționale, companii naționale şi societăți cu capital integral sau majoritar de stat

Notă privind verificările efectuate în legătură cu realizarea obiectivului de învestiții „Grădinița cu program normal nr. 15 municipiul Alba Iulia”, judeţul Alba

Notă de informare privind verificările efectuate la Colegiul Tehnic „INFOEL” Bistriţa

 

Martie 2016

Rezumat al Raportului de control privind verificările efectuate la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în legătură cu achizițiile nejustificate de cărbune din străinătate și gestionarea stocurilor de cărbune

Sinteza Raportului de control privind neîndeplinirea unor atribuții de către  Agenția Națională pentru Resurse Minerale, cu consecința prejudicierii bugetului de stat

Notă de analiză privind modul de organizare şi funcționare a structurilor cu atribuții de control administrativ intern din cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituţiilor prefectului, precum şi al altor entităţi publice cu atribuții de control

Raport de control privind intervenția de urgență la incendiul din club Colectiv din București în seara zilei de 30 octombrie 2015

Comunicat de presă  - aspecte esențiale ale raportului de control privind intervenția de urgență la incendiul din clubul Colectiv din București în seara zilei de 30 octombrie 2015

RAPORT privind activitatea desfășurată de Corpul de control al primului-ministru în anul 2015

Sinteza rapoartelor de control privind verificările efectuate la 12 structuri teritoriale ale Inspectoratului de Stat în Construcții

Notă de informare privind achiziția serviciilor juridice de către unele autorități şi instituții publice, regii autonome, societăți naționale, companii naționale şi societăți cu capital integral sau majoritar de stat, în perioada 01.07.2012 – 31.12.2015

Sinteza Raportului de control privind atribuirea şi derularea, în anul 2011, a contractelor de achiziție publică a serviciilor de promovare/publicitate media a brandului turistic naţional, în ţară şi în străinătate, către societatea MEDIA INVESTMENT COMMUNICATION SRL

Februarie 2016

Sinteza Notei de informare privind rezultatul acțiunii de documentare efectuată la Comitetul interministerial pentru coordonarea politicilor şi acțiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

​Notă de analiză privind acţiunea de documentare efectuată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Nota de informare privind folosirea fără drept a calității oficiale de șef al Corpului de control al primului – ministru,  înregistrată cu nr. 1555/I.L./24.02.2015

Nota de informare privind rezultatul verificărilor efectuate în legătură cu exercitarea funcțiilor de demnitate publică, a funcțiilor publice și a altor funcții asimilate acestora, în cadrul unor autorități publice locale și al unor entități publice de pe raza administrativ – teritorială a județului Dâmbovița, înregistrată cu nr. 1720/I.L./24.07.2015

Nota de informare privind documentarea efectuată în legătură cu situația indemnizațiilor plătite, în perioada 1990 - 2014, urmașilor eroilor - martiri ai Revoluției române din decembrie 1989 și luptătorilor pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, înregistrată cu nr. 14/I.L./23.01.2015;

Sinteza Raportului de control în legătură cu implicarea domnului Gheorghe NASTASIA în activitatea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A. în perioada în care acesta a ocupat funcţia publică de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului”, înregistrată cu nr. 982/1/I.L./06.03.2015;

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. în legătură cu realizarea obiectivului de investiții „Modernizare Sala Sporturilor „D. P. Colibași Brașov”, înregistrată cu nr. 982/I.L./20.02.2015;

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților în legătură cu modul de îndeplinire a atribuțiilor în procesul de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 10/2001, înregistrată cu nr. 1517/06.03.2016;

Sinteza Raportului de control privind prejudicierea Municipiului Brașov ca urmare a unor demersuri întreprinse de primarul acestuia, în vederea obținerii dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 45.000 mp pe care este amplasată o parte a Grădinii Zoologice, înregistrată cu nr. 982/2/I.L./01.07.2015;

Sinteza Raportului de control privind atribuirea ilegală de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a contractului de promovare a brandului turistic național cu ocazia festivalului B’ESTFEST 2011 către societatea EMAGIC CONCERTS S.R.L., înregistrată cu nr. 169/3/I.L./05.06.2015;

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate în legătură cu atribuirea, în anul 2011, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a unor contracte de prestări servicii și furnizare bunuri către societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L., înregistrată cu nr. 169/2/I.L./05.06.2015;

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., înregistrată cu nr. 1207/10.03.2015;

Sinteza Raportului de control privind încălcarea unor prevederi legale în legătură cu obiectivul de investiții „Modernizare DN 67C Bengești – Sebeș, km 0+000 – km 148+414” („Transalpina”), înregistrată cu nr. 378/I.L./10.03.2015;

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Ministerul Transporturilor în legătură cu aspecte referitoare la execuția bugetară din anii 2007 – 2008, ”, înregistrată cu nr. 1631/I.L./24.06.2015;

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Primăria Municipiului Timișoara în legătură cu retrocedarea și/sau vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul unității administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara ori în domeniul privat al statului, înregistrat cu nr. 1531/I.L./17.06.2015;

Sinteza rapoartelor de control privind verificările efectuate în legătură cu valorificarea produselor fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea unor direcții silvice județene, unități din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, înregistrat cu nr. 65/I.L./14.01.2015;

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, înregistrată cu nr. 902/I.L./15.11.2013;

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune S.A., înregistrată cu nr. 1930/I.L./16.12.2013;

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, înregistrată cu nr. 1107/I.L./29.03.2013;

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A., înregistrată cu nr. 1383/I.L./29.08.2014;

Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaș, înregistrată cu nr. 901/I.L./07.03.2014.

Verificări efectuate la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților