Guvernul RomânieiLuni, 16 Septembrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 17 septembrie 2019


I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie SINA''
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/HGNF-ANEXA.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/HGANEXA.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Cercetării şi Inovării, precum şi de instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia şi a termenelor de menţinere în nivelurile de clasificare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/HG-20.pdf

II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular şi desemnarea unui membru supleant din partea Asociaţiei Municipiilor din România în cadrul delegaţiei României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2015-2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/MEMO-1.pdf
2. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Părţii române în Comisia interguvernamentală româno-kazahstaneză de colaborare economică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/MEMO-2.pdf

III. NOTE
1. NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului 2019, actualizat
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/09/NOTA-1.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.