Guvernul RomânieiMiercuri, 16 Mai

Nota de Fundamentare - HG nr.346/16.05.2018

Hotărâre 346/2018-05-16

Guvernul României pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

Monitorul Oficial al României nr 438 din 2018-05-24


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 346/2018 pentru completarea și modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

Secțiunea 1.Titlul actului normativ

Hotărâre a Guvernului pentru completarea și modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

Secțiunea a 2-a.Motivele emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. Drumurile publice din România reprezintă componentele principale ale sistemului naţional de transport şi constituie obiectul exclusiv al proprietăţii publice, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. Regimul drumurilor este reglementat prin dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale care asigură legăturile cu capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine.

Conform art. 12 alin. (1) din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea unui drum în/din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității care urmează să îl preia în administrare.

În conformitate cu prevederile art. 7 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „drumurile de interes județean fac parte din proprietatea publică a județului și cuprind drumurile județene, care asigură legătura între:

a) reședințele de județ cu municipiile, cu orașele, cu reședințele de comuna, cu stațiunile balneoclimaterice și turistice, cu porturile și aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea țării și cu obiectivele istorice importante;

b) orașe și municipii, precum și între acestea și reședințele de comuna;

c) reședințe de comună”.

Conform art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  clasificarea drumurilor de interes județean, precum şi clasificarea ca drum de interes judeţean a unui drum din categoria drumurilor de interes local se fac prin hotărârea consiliului judeţean respectiv, la propunerea autorității care urmează să îl preia în administrare.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și (2) din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află și pot fi clasificate ca:

a) drumuri comunale, care asigură legăturile:

(i) între reședința de comună și satele componente sau cu alte sate;

(ii) între oraș și satele care îi aparțin, precum și cu alte sate;

(iii) între sate;

b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăți, fiind situate la limitele acestora;

c) străzi - drumuri publice din interiorul localităților, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, șosea, alee, fundătura, uliță etc.

(2) Clasificarea drumurilor de interes local, precum și clasificarea ca drum de interes local a unui drum neclasificat se fac prin hotărâre a consiliului local respectiv.”

Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localităţilor, servind totodată şi ca străzi, conform prevederilor art. 11 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Drumurile clasificate ca drumuri de interes judeţean, drumuri comunale şi drumuri de utilitate privată sunt cuprinse în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- drumurile de interes judeţean corespund anexelor 2.1-2.41;

- drumurile comunale corespund anexelor 3.1-3.41;

- drumuri de utilitate privată deschise circulaţiei publice corespund anexelor 4.1-4.9.

1.1. În cazul actelor normative care transpun legislație comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia. Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu.