Guvernul RomânieiMiercuri, 03 Iulie

Nota de Fundamentare - OUG nr.55/03.07.2019


Ordonanţă de urgenţă 55/ 2019-07-03

Guvernul României pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

Monitorul Oficial al României nr 552 din 2019-07-04


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 

 

Secţiunea 1. Titlul actului normativ

 

Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 

 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ

 

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale

Prin art. 29 alin. (1) a fost instituită  zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice, în scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei feroviare şi al prevenirii evenimentelor de cale ferată. 

Art. 29 alin. (2) stabilește că „Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limită de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţă a circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului. ....”

În prezent, activitatea de circulație feroviară se confruntă cu perturbări ale traficului din cauza căderilor de arbori, aflați în zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice, generate de furtuni, căderi de zăpadă, chiciură, vânturi puternice, prin ocuparea gabaritului de liberă trecere sau chiar căderi de arbori peste trenurile aflate în circulație.

În cursul anul 2017 s-au produs peste 220 căderi de copaci peste calea ferată, care au afectat atât linia de contact pentru alimentarea cu energie electrică de tracţiune cât şi alte elemente ale infrastructurii feroviare (linii, echipamente electrice), cât şi a materialul rulant (locomotive şi vagoane) din compunerea trenurilor.

În ultimele 4 luni ale anului 2017, ca urmare a căderii accidentale de arbori peste infrastructura feroviară, s-a produs întârzierea a 105 trenuri de călători cu un total de peste 9.500 minute, precum şi pagube materiale ale căror valoare se ridică la peste 200.000 lei. Numai în data de 10 decembrie 2017 a fost necesară intervenţia personalului şi utilajelor CFR pentru tăierea şi scoaterea din gabaritul căii ferate a 21 de arbori în zonele Ilva Mica – Vatra Dornei, Lainici – Livezeni şi Orşova – Caransebeş, care au produs blocarea circulaţiei feroviare pentru un total 11 ore şi întârzierea a 19 trenuri de călători cu un total de 2.733 minute (peste 45 ore), cu o medie de 2:15 ore/tren.

În perioada iulie 2018 - martie 2019, s-au produs peste 300 căderi de arbori peste calea ferată, cu afectarea liniei de contact pentru alimentarea cu energie electrică de tracţiune, a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare (linii, echipamente electrice) precum şi a materialului rulant (locomotive şi vagoane) din compunerea trenurilor aflate în mişcare.

Pentru restabilirea circulaţiei feroviare au fost efectuate acţiuni operative care au constat în debitarea şi scoaterea materialului lemnos din gabaritul căii şi în intervenţii cu utilaje şi personal specializat în vederea remedierii sistemului de alimentare cu energie electrică de tracţiune a trenurilor.

Ca urmare, în perioada precizată, s-a produs întârzierea a 205 trenuri de călători cu un total de peste 30.500 min. precum şi pagube materiale ale căror valoare se ridică la peste 500.000 lei.

În data de 19/20.07.2018 a fost necesară intervenţia personalului şi utilajelor CFR pentru tăierea şi scoaterea din gabaritul căii ferate a 21 de arbori în zonele Ilva Mică – Vatra Dornei, Lainici – Livezeni şi Orşova – Caransebeş, care au produs blocarea circulaţiei feroviare timp de  11 ore în total şi întârzierea a 19 trenuri de călători cu un total de 2.733 min (peste 45 ore), cu o medie de 2:15 ore/tren.

La data de 31.07.2018 a fost necesară intervenţia personalului şi utilajelor CFR pentru tăierea şi scoaterea din gabaritul căii ferate a 12 arbori în zonele Crivina – Periş şi Bacău - Roman, care au produs blocarea circulaţiei feroviare şi întârzierea a 7 trenuri de călători cu un total de 587 min, cu o medie de 84 min/tren.

În perioada 15.12. – 17.12.2018 între staţiile Caransebeş – Reşiţa Nord, Vărădia – Radna – Zam, Orşova – Caransebeş, Lugoj – Ilia, Petroşani – Livezeni, Râmnicu Vâlcea – Podu Olt, Armeniş – Slatina Timiş, în condiţiile unei ninsori abundente, s-a produs căderea a 169 de arbori, care au produs blocarea circulaţiei feroviare şi întârzierea a 122 trenuri de călători cu un total de 24.508 minute, cu o medie de 201 min/tren.

La data de 10.03.2019 între staţiile Bicsadu Oltului – Băile Tuşnad, precum şi între staţiile Dârste – Timişul de Sus datorită precipitaţiilor s-au produs căderi de arbori, care au produs blocarea circulaţiei feroviare şi întârzierea a 26 de trenuri de călători cu un total de 947 minute, cu o medie de 36 min/tren.

Pentru evitarea acestor situaţii repetate, care pot avea grave repercusiuni asupra siguranţei circulaţiei feroviare, singura soluţie este tăierea în scop preventiv a arborilor cu risc de cădere, în zona de siguranţă feroviară de 20 m definită de prevederile legislative în vigoare.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, restabilirea cu operativitate a circulaţiei normale a trenurilor este îngreunată de modul de lucru impus de autorităţile din domeniul silvic, prevederi care impun parcurgerea unor etape laborioase în ceea ce priveşte degajarea masei lemnoase din gabaritul de liberă trecere feroviar, atât la acţiunile preventive cât şi la intervenţiile accidentale.

În cazul intervenţiilor accidentale, modul actual de lucru pentru restabilirea circulaţiei feroviare conduce la întârzieri majore în circulaţia trenurilor, pe de o parte din cauza temporizării intervenţiilor accidentale, iar pe de altă parte din cauza limitării eficienţei acţiunilor preventive.

2.Schimbări preconizate

Prin modificările propuse se stabileşte cadrul legal care permite administratorului infrastructurii realizarea promptă a intervenţiilor necesare în situaţii potenţial periculoase pentru siguranţa circulaţiei trenurilor şi/sau pentru perturbarea masivă a traficului feroviar. Astfel:

sunt introduse termene operative – 30 de zile – pentru emiterea acordurilor şi marcarea arborilor destinaţi tăierii în vederea permiterii intervenţiilor administratorului infrastructurii pentru toaletarea, doborârea şi îndepărtarea arborilor aflaţi în limita zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare,
sunt definite situaţiile excepţionale în care administratorul infrastructurii feroviare poate realiza intervenţii în limita zonei de siguranță a infrastructurii feroviare fără acordul prealabil al autorităţilor silvice,
sunt stabilite proceduri privind estimarea şi valorificarea volumului de masă lemnoasă rezultată în urma intervenţiilor administratorul infrastructurii feroviare în limita zonei de siguranță a infrastructurii feroviare.

3. Alte informaţii

Neadoptarea în regim de urgenţă a modificărilor legislative propuse poate conduce la:

- riscul producerii unor accidente feroviare grave cauzate de căderea copacilor peste calea ferată;

- riscul escaladării situaţiilor de perturbare masivă a traficului feroviar prin temporizarea intervenţiilor pentru restabilirea circulaţiei ulterior căderilor de arbori.